แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจความแข็งแรงของหัวใจ

ระหว่างวันที่: 1 มิถุนายน 2561 - 31 ธันวาคม 2563

ตรวจความแข็งแรงของหัวใจ เพื่อป้องกันการเสียชีวิตกระทันหัน ให้ตัวคุณเองหรือคนที่คุณรัก

(สามารถตรวจหาความเสี่ยงได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563)


โปรแกรมโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

 

โปรแกรม

ราคา (บาท)

โปรแกรมตรวจสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจพร้อมการวิ่งสายพาน (EST) | รายการตรวจ 10,000
(ปกติ 12,085)
โปรแกรมตรวจสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจพร้อมการใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงดูการทำงานของหัวใจ (Echo) | รายการตรวจ 11,000
(ปกติ 13,185)
โปรแกรมตรวจสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจพร้อมการคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการวิ่งสายพาน (Stress Echo) | รายการตรวจ 12,000
(ปกติ 14,385)
ตรวจยีนความเสี่ยงภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ และการตรวจสุขภาพที่จำเป็นสำหรับชายและหญิง | รายการตรวจ 83,000
ตรวจยีนความเสี่ยงโรคไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม สำหรับชายและหญิง 68,900
ตรวจยีนความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 75 ยีน เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจชนิดต่างๆ 29,340
ตรวจโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT scan 640 slice) พร้อมการฉีดสี เพื่อหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน 17,900*
การตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery calcium scoring) ด้วยการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) 10,000*
หมายเหตุ:

  • การตรวจยีนโรคไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม และยีนความเสี่ยงโรคหัวใจ 75 ยีน ยังไม่รวมค่าแปลผลจากแพทย์และค่าบริการในโรงพยาบาล
  • รายละเอียดการตรวจยีนสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดได้ที่แผนก Life Center โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท 020-222-749-50
  • *ควรพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมก่อนการตรวจ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ายา ค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมาย โทร.02-022-2222

 


โปรแกรมโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

โปรแกรม ราคา (บาท)
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจ Maxcure Heart | รายการตรวจ 4,200
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจ Comprehensive Heart | รายการตรวจ 6,800
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจ Complete Heart | รายการตรวจ 18,500

 


หมายเหตุ

  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • แพคเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ หรือส่วนลดอื่นๆได้
  • ราคาดังกล่าว ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563
  • สามารถใช้บริการได้เฉพาะโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง

 

 

เพิ่มเติมจากส่วนนี้