แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจความแข็งแรงของหัวใจ

ระหว่างวันที่: 1 มิถุนายน 2561 - 31 ธันวาคม 2563

ตรวจความแข็งแรงของหัวใจ เพื่อป้องกันการเสียชีวิตกระทันหัน ให้ตัวคุณเองหรือคนที่คุณรัก

(สามารถตรวจหาความเสี่ยงได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563)


โปรแกรมโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

 

โปรแกรม

ราคา (บาท)

โปรแกรมตรวจสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจพร้อมการวิ่งสายพาน (EST) | รายการตรวจ 10,000
(ปกติ 12,085)
โปรแกรมตรวจสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจพร้อมการใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงดูการทำงานของหัวใจ (Echo) | รายการตรวจ 11,000
(ปกติ 13,185)
โปรแกรมตรวจสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจพร้อมการคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการวิ่งสายพาน (Stress Echo) | รายการตรวจ 12,000
(ปกติ 14,385)
ตรวจยีนความเสี่ยงภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ และการตรวจสุขภาพที่จำเป็นสำหรับชายและหญิง | รายการตรวจ 83,000
ตรวจยีนความเสี่ยงโรคไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม สำหรับชายและหญิง 68,900
ตรวจยีนความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 75 ยีน เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจชนิดต่างๆ 29,340
ตรวจโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT scan 640 slice) พร้อมการฉีดสี เพื่อหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน 17,900*
การตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery calcium scoring) ด้วยการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) 10,000*
หมายเหตุ:

  • การตรวจยีนโรคไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม และยีนความเสี่ยงโรคหัวใจ 75 ยีน ยังไม่รวมค่าแปลผลจากแพทย์และค่าบริการในโรงพยาบาล
  • รายละเอียดการตรวจยีนสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดได้ที่แผนก Life Center โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท 020-222-749-50
  • *ควรพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมก่อนการตรวจ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่ายา ค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมาย โทร.02-022-2222

 


โปรแกรมโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

โปรแกรม ราคาโปรโมชั่น (บาท) ราคาปกติ(บาท)
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจ Heart 1 | รายการตรวจ 3,900* 5,500
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจ Heart 2| รายการตรวจ 6,900* 12,000
โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองโรคหัวใจ Heart 3 | รายการตรวจ 15,000* 25,000

 


หมายเหตุ

  • * ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายได้ที่  ศูนย์โรคหัวใจ โทร.0-2378-9114
  • ราคาดังกล่าวใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้