แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจสุขภาพ2020-สมิติเวชชลบุรี

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

 

รายการตรวจ แพคเกจ1 แพคเกจ2 แพคเกจ3 แพคเกจ4
น้อยกว่า 25 ปี 25-35 ปี ชาย35-45 ปี หญิง35-45 ปี ชาย45 ปีขึ้นไป หญิง45 ปีขึ้นไป
1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์  PE Checkup
2.ความสมบูรณ์เม็ดเลือด  Complete Blood Count
3.ระดับน้ำตาลในกระแสเลือด  Glucose (Fasting)
4.ระดับน้ำตาลสะสมในเม็ดเลือด  HbA1C
5.ไขมันคอลเลสเตอรอล Cholesterol
6.ไขมันไตรกลีเซอไรด์  Triglyceride
7.ไขมันความหนาแน่นสูง(ไขมันดี) HDL-Cholesterol
8.ไขมันความหนาแน่นต่ำ(ไขมันเลว) LDL- Cholesterol
9.การทำงานของไต Creatinine
10.ระดับเอนไซม์ตับ AST (Aspartate Transaminase)
11.ระดับเอนไซม์ตับ  ALT (Alanine Transaminase)
12.ระดับเอนไซม์ตับ ALP (Alkaline Phosphatase)
13.ระดับกรดยูริก Uric Acid
14.การทำงานของต่อมไทรอยด์ TSH (Thyroid Stimulating Hormone)
15.วิตามินดี Total Vitamin D
16.ตรวจคัดกรองสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้  CEA(Carcinoembrionic Antigen)
17.ตรวจคัดกรองมะเร็งตับด้วยสารบ่งชี้ชนิดใหม่

PIVKA-ll and  AFP(Alfa Feto Protien)

18.ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก  PSA(Prostatic Specific Antigen)
19.ตรวจคัดกรองเม็ดเลือดในอุจจาระ  Stool Occult blood
20.ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ Urine Examination
21.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
22.เอ็กซเรย์ทรวงอก Chest PA Upright
23.อุลตร้าซาวน์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง Ultrasound Whole Abdomen
24.ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องดิจิตัล

Digital Mammogram with U/S Breast

25.ตรวจองค์ประกอบร่างกาย  Body composition
26.ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกบั้นเอวและสะโพก  Bone Dens Lumbar Hip
27.เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หาระดับหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ

CT Calcium scoring (coronary)

28.รายงานผลตรวจสุขภาพ
29.บัตรรับประทานอาหารเช้า
2,800 .- 7,230 .- 11,400 .- 12,700 .- 17,100 .- 18,400 .-

การปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  • งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

เงื่อนไขบริการ 

  • ราคาแพ็กเกจรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ใช้บริการที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   

  •  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Welness Center   โทร. 033-038-871

 

เพิ่มเติมจากส่วนนี้