แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ

ระหว่างวันที่: 28 กรกฎาคม 2562 - 31 สิงหาคม 2562

ไวรัสตับอับเสบ

Programราคาปกติ
ราคาโปรโมชั่น
โปรแกรมตรวจหาเชื้อ และภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ เอ860700 **
โปรแกรมตรวจหาเชื้อ และภูมิต้านทานไวรัสตับอักเสบ บี1,2801,060 **
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ เอ ( 2 เข็ม) เฉพาะค่ายา 4,5003,700 **
วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี  (3 เข็ม)  เฉพาะค่ายา 2,1001,800 **
โปรแกรมการตรวจหาความเสี่ยงมะเร็งตับ  ภาวะไขมันพอกตับ และพังผืดภายในตับ Fibroscan4,5002,250 **
โปรแกรมตรวจสุขภาพตับ Liver Comprehensive Checkup [รายละเอียดเพิ่มเติม]12,0009,500 *

หมายเหตุ:

  • * ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลฯ
  • **  ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร. 0-2022-2222

ติดต่อสมิติเวช

 

Ask a Quick Question

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้