แชร์ข้อความนี้

รู้ทัน ป้องกันความเสี่ยงด้วยการ “ตรวจยีน”

ระหว่างวันที่: 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 ธันวาคม 2562
กรุณาเลือกโรงพยาบาลที่สะดวกในการเข้ารับบริการ

สมิติเวช สุขุมวิท | สมิติเวช ศรีนครินทร์


หมายเหตุ

  • สงวนสิทธิ์สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยในเมืองไทย
  • รายละเอียดการตรวจยีนสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดได้ที่
    • แผนก Life Center โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท 020-222-749-50
    • คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร.0-2378-9084-5
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์เท่านั้น
  • วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้