แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมถนอมปอดที่คุณรัก

ระหว่างวันที่: 8 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

#เพราะเราไม่อยากให้ใครป่วย

โปรแกรม ราคาโปรโมชั่น (บาท) ราคาปกติ (บาท)
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิดรุนแรง ป้องกันเชื้อได้ 13 ชนิด 4,100* 4,900
วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมชนิดรุนแรง ป้องกันเชื้อได้ 23 ชนิด 3,000* 3,600
โปรแกรมตรวจความเสื่อมเริ่มต้นภายในร่างกาย Life Code Trial 5,000* 6,000
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพปอด
(Pulmonary  Function test with bronchodilator)
1,100** 1,500
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพปอด ร่วมกับ การถ่ายภาพรังสีปอด
(Chest X-rays + Pulmonary  Function test with bronchodilator)
2,000** 2,450
โปรแกรมตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ
( CT Chest Low dose)
4,700** 7,000

เงื่อนไข

  • * ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ** ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือ จองผ่าน Live Chat คลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  • ศูนย์วัคซีน  สมิติเวช  ศรีนครินทร์  โทร. 02-378-9085
  • ศูนย์วัคซีน เคาน์เตอร์ 3 สมิติเวช สุขุมวิท โทร. 02-022-2742-3
  • ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โทร. 02-022–2222
  • ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์  โทร.0-2378-9306
  • ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท   โทร. 02-022-2222
  • แผนกอายุรกรรม  โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์  โทร.0-2378-9085

ติดต่อสมิติเวช

สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้