แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมคลอดประจำปี 2019

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
กรุณาเลือกโรงพยาบาลที่สะดวกในการเข้ารับบริการ

สมิติเวช สุขุมวิท | สมิติเวช ศรีนครินทร์

ไม่จำเป็นว่าจะเป็นคุณแม่ครั้งแรก หรือมีประสบการณ์ในการคลอดมาแล้ว

สมิติเวชมีโปรแกรมคลอดที่มีความยืดหยุ่นตรงกับความต้องการของคุณ (คลอดธรรมชาติ และผ่าตัดคลอด)

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562

Platinum Package
คลอดธรรมชาติ (3 วัน) 89,900.-
ผ่าตัดคลอด (4 วัน) 119,000.-

 

คลอดธรรมชาติ
รายละเอียดของแพ็คเกจ Platinum
ห้องพัก Superior สำหรับคุณแม่ (รวมค่าบริการผู้ป่วยใน) 3 วัน
(72 ชม.)
เมนูอาหารพิเศษและอาหารว่างสำหรับแม่ (ภายในโรงพยาบาล)
ค่าบริการภายในห้องพัก และพยาบาลที่คอยดูแล
ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในการคลอดบุตร
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์
ค่าความเชี่ยวชาญแพทย์ (สูตินารีเวช)
ห้องพักของทารกและค่าบริการพยาบาล
ค่าธรรมเนียมสำหรับพยาบาลให้นมบุตร
การทดสอบในห้องปฏิบัติการและขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับมารดาและทารก
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดสำหรับแม่ (CBC)
ตรวจสอบกรุ๊ปเลือดสำหรับทารก (ABO Grouping, Rh Typing)
ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดความผิดปกติการทำงานของสมองสำหรับทารก (PKU)
ทดสอบการทำงานต่อมไทรอยด์สำหรับทารก (TSH)
ตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดสำหรับทารก
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจของทารกในช่วงสามชั่วโมงแรก

 

ผ่าตัดคลอด
รายละเอียดของแพ็คเกจ Platinum
ห้องพัก Superior สำหรับคุณแม่ (รวมค่าบริการผู้ป่วยใน) 4 วัน (96 ชม.)
เมนูอาหารพิเศษและอาหารว่างสำหรับแม่ (ภายในโรงพยาบาล)
ค่าบริการภายในห้องพัก และพยาบาลที่คอยดูแล
ยา และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้ในการคลอดบุตร
เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการผ่าตัดคลอดและสำหรับการตรวจสอบอัตราการเต้นหัวใจของทารกในครรภ์
ค่าความเชี่ยวชาญแพทย์ (สูตินรีเวช)
ศัลยแพทย์ผู้ช่วย / วิสัญญีแพทย์
ห้องพักของทารกและค่าบริการพยาบาล
ค่าธรรมเนียมสำหรับพยาบาลให้นมบุตร
การทดสอบในห้องปฏิบัติการและขั้นตอนที่จำเป็นสำหรับมารดาและทารก
ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดสำหรับแม่ (CBC)
ทดสอบเลือดในการเตรียมการสำหรับการผ่าตัดสำหรับแม่ (กลูโคสอดอาหาร Creatinine, SGPT, BUN, และอิ LDPRC 1 หน่วย)
ตรวจสอบกรุ๊ปเลือดสำหรับทารก (ABO Grouping, Rh Typing)
ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดความผิดปกติการทำงานของสมองสำหรับทารก (PKU)
ทดสอบการทำงานต่อมไทรอยด์สำหรับทารก (TSH)
ตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิดสำหรับทารก

 

บริการอื่นๆ และสิทธิพิเศษสำหรับทารก
 • การฉีดวัคซีนที่จำเป็นสำหรับทารกแรกเกิด (ไวรัสตับอักเสบบีและ BCG เข็มแรก)
 • วิตามินเคและครีมสำหรับทาบริเวณตาสำหรับทารกแรกเกิด
 • ภาพแรกเกิดของทารก
 • ทารกได้รับการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมงด้วยระบบการติดตามเทคโนโลยีที่ใช้ในการแจ้งเตือนความพยายามของการเคลื่อนไหวทางกายภาพของทารกออกจากชุดสถานรับเลี้ยงเด็กหรือเพื่อป้องกันการสลับทารกใด ๆ โดยไม่ได้ตั้งใจ

หมายเหตุ

 1. โรงพยาบาลจะทำให้ข้อยกเว้นที่จะดำเนินการผ่าตัดการผ่าตัดคลอดในช่วง 9:00 -07:00 น. ตามคำขอของผู้ป่วย (ในกรณีที่มีการส่งมอบเวลาดังกล่าว)
 2. แพคเกจนี้สามารถนำมาใช้ร่วมกับ บริษัท ประกันสุขภาพ แต่ผู้ป่วยจะต้องติดต่อกับ บริษัท ประกันภัยหรือตัวแทนประกันด้วยตัวเอง
 3. แพคเกจนี้จะใช้ได้เฉพาะผู้ป่วยที่มีการลงทะเบียนสำหรับแพคเกจนี้ก่อนเข้ารับบริการ
 4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. แพคเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น ๆ หรือส่วนลดอื่นๆได้
 6. เมื่อซื้อแพคเกจนี้ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแพคเกจอื่น ยกตัวอย่างเช่น Gold package ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น Platinum package เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล
 7. ราคาดังกล่าว ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562
 8. สามารถใช้บริการได้เฉพาะโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เท่านั้น
 9. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 1 อาคาร 2 หรือ โทร. 0-2022-2555-6

สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562

 • คลอดธรรมชาติ (Natural Birth Program) ราคา 62,000 บาท
 • ผ่าตัดคลอด (Cesarean Birth Program) ราคา 82,000 บาท

รายการที่รวมอยู่ในโปรแกรม:

 • คลอบคลุมเฉพาะการคลอดของมารดาที่มีอายุครรภ์ไม่ต่ำกว่า 36 สัปดาห์ และไม่มีภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์
 • นับระยะเวลา ตั้งแต่เวลาคลอดบุตร
  • นับระยะเวลา 2 วัน (48 ชั่วโมง) นับตั้งแต่เวลาคลอดบุตร สำหรับโปรแกรมคลอดธรรมชาติ
  • นับระยะเวลา 3 วัน (72 ชั่วโมง) นับตั้งแต่เวลาคลอดบุตร สำหรับโปรแกรมผ่าตัดคลอด
 • ผู้รับบริการคลอดธรรมชาติ สามารถ Admit ที่ห้องคลอด ก่อนถึงเวลาคลอดบุตรภายใน 24 ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ผู้รับบริการผ่าตัดคลอด สามารถเข้าพักที่ห้องพักผู้ป่วยชั้น 12 ก่อนถึงกำหนดคลอดได้ 12 ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
 • ค่าบริการครอบคลุม
  • ค่าห้องคลอด ค่าบริการทีมพยาบาลห้องคลอด สำหรับโปรแกรมคลอดธรรมชาติ
  • ค่าห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น ค่าบริการทีมพยาบาลห้องผ่าตัด ค่าเตรียมผ่าตัดคลอด สำหรับโปรแกรมผ่าตัดคลอด
  • ค่าห้องพักสำหรับมารดา (เฉพาะห้องเดี่ยว ประเภทสแตนดาร์ด) พร้อมค่าอาหาร (ตามแพทย์สั่ง) ค่าบริการผู้ป่วยใน
  • ค่าบริการพยาบาล และ ค่าบริการห้องพัก
  • ค่าห้องทารกแรกเกิดและค่าบริการทีมพยาบาลทารกแรกเกิด
  • ค่าทีมพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการให้นมบุตร (Lactation nurse)
  • ค่าบริการตรวจหลังคลอด 1 ครั้ง

การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเป็น

 • สำหรับมารดา :
  • ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (Complete Blood Count: CBC)
  • ตรวจหาเชื้อเอช ไอ วี (Anti HIV)
 • สำหรับทารกแรกเกิด :
  • ตรวจกรุ๊ปเลือด( ABO , Rh )
  • ตรวจความเข้มข้นของเลือด ( Hct )
  • ตรวจหาความผิดปกติของสมองที่เกิดจาก Metabolism จากเลือด (Phenylketonuria, PKU)
  • ตรวจคัดกรองภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนตั้งแต่กำเนิด (TSH)

ค่ายาและค่าเวชภัณฑ์ ที่จำเป็นสำหรับการคลอด

 • ค่ายาที่จำเป็นสำหรับการคลอดแก่มารดาและทารกตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานของโรงพยาบาล
 • ค่าเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับมารดาและทารกตามมาตรฐานวิชาชีพและมาตรฐานของโรงพยาบาล
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับการฉีดยาชาเข้าทางช่องไขสันหลัง (บล๊อคหลัง) สำหรับโปรแกรมผ่าตัดคลอด
 • ยาปฏิชีวนะของมารดา สำหรับโปรแกรมผ่าตัดคลอด

ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์

 • ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในการทำคลอด
 • การตรวจคลื่นหัวใจทารกในครรภ์
 • ตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด (TEOAE)

ค่าแพทย์

 • สูติแพทย์
 • กุมารแพทย์
 • แพทย์ผู้ช่วยผ่าตัด และ วิสัญญีแพทย์ สำหรับโปรแกรมผ่าตัดคลอด

ค่ายาและวัคซีนสำหรับทารก

 • ยาป้ายตาเพื่อป้องกันตาอักเสบ
 • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี
 • ปลูกฝี (BCG)
 • วิตามิน K1

*** เงื่อนไขและราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

เงื่อนไขเพิ่มเติมของทุกโปรแกรม

 • ห้องพักผู้ป่วยในคือห้องเดี่ยวประเภทสแตนดาร์ด หากต้องการห้องระดับอื่น สามารถเข้าร่วมบริการคลอดเหมาจ่ายได้ โดยทางโรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินของค่าห้องพักในอัตราปกติ
 • หากมารดาเลือกใช้บริการคลอดเหมาจ่ายแบบคลอดธรรมชาติ แต่ไม่สามารถคลอดได้และจำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดคลอด สามารถเปลี่ยนไปใช้บริการคลอดเหมาจ่ายแบบผ่าตัดคลอดได้ โดยทางโรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิดขึ้นก่อนการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเป็นจริงในอัตราปกติ
 • มารดาหรือทารกสามารถพักรักษาในโรงพยาบาลเกินจากวันเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละชุดบริการคลอดได้ โดยทางโรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินจากบริการคลอดเหมาจ่ายตามความเป็นจริงในอัตราปกติ
 • ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงภายหลังการคลอด
  • หากมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงภายหลังการคลอดที่เกิดขึ้นกับทารก (โดยสูติแพทย์และหรือกุมารแพทย์เป็นผู้ตัดสินแล้ว) เช่น เด็กต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงในอัตราปกติ โดยหักค่าเหมาจ่ายของทารกแรกคลอดออก
  • หากมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงภายหลังการคลอดที่เกิดขึ้นกับมารดา (โดยสูติแพทย์เป็นผู้ตัดสินแล้ว) โรงพยาบาลขอคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากบริการคลอดแบบเหมาจ่ายตามความเป็นจริงในอัตราปกติ
  • ผู้รับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต้องลงนามแสดงความประสงค์ในแบบฟอร์มการเลือกบริการคลอดแบบเหมาจ่าย และได้รับความยินยอมจากสูติแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ
 • บริการคลอดแบบเหมาจ่ายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือส่วนลดใดๆ กับบริษัทคู่สัญญา หรือบริษัทประกัน
 • กรณีที่มารดาสามารถเบิกค่ารักษาจากบริษัทต้นสังกัดหรือบริษัทประกันได้ ทางโรงพยาบาลจะออกใบเสร็จเป็นราคารวม และไม่สามารถแจกแจงรายการย่อยได้ โดยผู้รับบริการเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการและนำใบเสร็จรับเงินไปดำเนินการเบิกกับบริษัทต้นสังกัดหรือบริษัทประกันด้วยตัวเอง

*** โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

บริการคลอดแบบเหมาจ่าย จะครอบคลุมเฉพาะ ดังต่อไปนี้

 • มารดาต้องไม่มีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์ ดังต่อไปนี้
  • ครรภ์แฝด (Twins)
  • ครรภ์เป็นพิษแบบรุนแรง (Severe Preclamsia, Eclampsia)
  • ภาวะแทรกซ้อนทางศัลยกรรมต่างๆ เช่น โรคไส้ติ่งอักเสบในระหว่างการตั้งครรภ์
  • โรคที่ต้องรักษาต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ และไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
  • ภาวะเลือดออกผิดปกติในระหว่างตั้งครรภ์ (Abnormal Bleeding) ที่ปรากฏอาการรุนแรงก่อนการคลอด เช่น รกเกาะต่ำ รกลอกตัวก่อนกำหนด
  • ภาวะ Dead Fetus in Utero (เด็กเสียชีวิตในครรภ์)
 • กรณีมารดามีภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์ แต่ไม่มีอาการรุนแรงและสามารถควบคุมได้ เช่น ภาวะความดันโลหิตสูงในหญิงตั้งครรภ์แบบไม่รุนแรง (Mind Preclampsia) ภาวะเบาหวานในระหว่างตั้งครรภ์ระยะเอ (Gestational Diabetis Melitus : GDM) ภาวะรกเกาะต่ำแต่ไม่มีเลือดออกรุนแรง

บริการคลอดแบบเหมาจ่ายไม่รวมถึงค่าใช้จ่าย ดังต่อไปนี้

 • การดูแลรักษาระหว่างตั้งครรภ์
 • การฉีดยาชาเข้าทางช่องไขสันหลัง (บล๊อคหลัง) ในกรณีคลอดธรรมชาติ
 • เครื่องดูดสุญญากาศ หรือคีมช่วยคลอด
 • ค่ายาและเวชภัณฑ์ที่นำกลับบ้านนอกเหนือจากบริการคลอดเหมาจ่าย
 • ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารพิเศษตามสั่ง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าหัตถการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคลอด เช่น การผ่าตัดไส้ติ่ง การทำหมัน การขลิบปลายอวัยวะเพศในทารกแรกเกิด เป็นต้น
 • ค่าหัตถการ ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ เอกซเรย์ การตรวจพิเศษของทารกแรกเกิดนอกเหนือจากบริการคลอดเหมาจ่าย

หมายเหตุ:

 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์เท่านั้น
 • สามารถซื้อโปรแกรมในราคาโปรโมชั่นได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
โทรศัพท์ 0-2378-9129-30 e-mail : obgyn@samitivej.co.th


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

 

เพิ่มเติมจากส่วนนี้