แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย 2019 สมิติเวชชลบุรี

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

โปรแกรมคลอดแบบเหมาจ่าย 2019

   คลอดธรรมชาติ ราคา 53,900 บาท (3 วัน 2 คืน)

ผ่าตัดคลอด  ราคา 60,900 บาท (4 วัน 3 คืน)

          ผ่าตัดคลอดและทำหมัน ราคา 65,900 บาท (4 วัน 3คืน)

ผ่าตัดคลอดแฝด  ราคา 75,900 บาท (4 วัน 3 คืน)

    ผ่าตัดคลอดแฝดและทำหมัน ราคา 80,900 บาท (4 วัน 3คืน)

สิทธิประโยชน์

 • ตรวจคัดการได้ยิน
 • ตรวจภาวะตัวเหลืองและตรวจคัดกรองตัวเหลืองทางผิวหนัง(TCB) ทุก 12 ชม.หลังคลอด
 • คัดกรองภาวะโลหิตจาง ภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมน
 • ตรวจคัดกรองเบื้องต้นภาวะโรคหัวใจชนิดเขียว

รับสิทธิ์ วัคซีนทารกแรกเกิด

 • วัคซีนป้องกันตับอักเสบบีเข็มที่1
 • วัคซีนป้องกันวัณโรค
 • วิตามินเค

รับสิทธิ์บัตรสมาชิก Mommy Love Baby Club ฟรี 1 ปี

 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
 • อบรมหลักสูตรเตรียมพร้อมก่อนคลอด@สมิตชล

สมาชิก VIP Samitivej hospital ของลูกน้อย  ระยะเวลา 1 ปี

 •  รับส่วนลดค่าห้อง 30 % (ไม่รวม ICU, CCU, NICU)
 • ค่ายา15 % (ไม่รวมยาพิเศษ, วัคซีน)เมื่อนอนโรงพยาบาล

ของที่ระลึก

 • ถ่ายภาพหนูน้อยและครอบครัว พร้อมรับไฟล์ภาพกลับบ้าน
 • ชุดของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิด และหมอนสำหรับให้นม 1 ใบ

Gift Voucher

 • คูปองUltrasound กระตุ้นน้ำนมฟรี1 ครั้ง
 • ส่วนลด  500 บาทสำหรับซื้อโปรแกรม ฉีดวัคซีนสำหรับเด็ก แพ็คเกจ Aหรือ B

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรณีนอกเหนือโปรแกรมคลอดบุตรแบบเหมาจ่าย

-ภาวะรกเกาะต่ำ, จองเลือดมากกว่า 1 ยูนิต และกรณีให้เลือดมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

-ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม ทางสูตินรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม เป็นต้น

-ขณะคลอดน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 หรือ อายุมากกว่า 40 ปี

คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากPackage ในกรณีดังต่อไปนี้

-ภาวะรกเกาะต่ำ, จองเลือดมากกว่า 1 ยูนิต และกรณีให้เลือดมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

-ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ได้แก่ ภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม ทางสูตินรีเวชกรรมและกุมารเวชกรรม เป็นต้น

-ขณะคลอดน้ำหนักมากกว่า 90 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 หรือ อายุมากกว่า 40 ปี

-กรณีคลอดฉุกเฉิน ที่ไม่ได้จองล่วงหน้าและฝากครรภ์ไว้กับแพทย์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับโรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี

-เนื้องอกมดลูกหรือถุงน้ำรังไข่ให้ใช้ package ปกติ และคิดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง

-กรณีเลือกเวลาคลอดหลัง 21.00 – 05.30 น.คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 20,000 บาท

-กรณีแพทย์มีความประสงค์จะให้การรักษาเพิ่มเติมจากกรณีปกติ

-กรณีมารดาGBS Screening Positive (การติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสกรุ๊ป บี) ต้องได้รับยาปฏิชีวนะก่อนคลอดอย่างน้อย 4 ชั่วโมง และของบุตรที่คลอดจำเป็นต้องตรวจพิเศษอื่นๆเพิ่ม

กรณีไม่สามารถเข้า package ได้

-ภาวะครรภ์เป็นพิษชนิดรุนแรง, ภาวะชักจากครรภ์เป็นพิษ

-ภาวะรกเลอกตัวก่อนกำหนด, ภาวะรกเกาะต่ำทุกชนิด

-กรณีคลอดก่อนกำหนดอายุครรภ์ น้อยกว่า 38 สัปดาห์

หมายเหตุ

โปรแกรมคลอดบุตรนี้สำหรับคนไทยและไม่มีโรคประจำตัวใดๆ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศุนย์สุขภาพสตรี โทร 033-038-924, Email:Infosch@samitivej.co.th

 

เพิ่มเติมจากส่วนนี้