แชร์ข้อความนี้

เราไม่อยากให้ใครป่วย

ระหว่างวันที่: 15 มีนาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2563

กรุณาเลือกโรงพยาบาลที่สะดวกในการเข้ารับบริการ

สมิติเวช สุขุมวิท | สมิติเวช ศรีนครินทร์

เราไม่อยากให้ใครป่วย

15 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2563
รับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2563

สงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

“รับฟรี แอลกอฮอล์เจล 70% ขนาด 30 ml ติดต่อที่จุดให้บริการแต่ละแผนก”เมื่อใช้จ่ายในงาน “เราไม่อยากให้ใครป่วย” (15 มี.ค – 30 มิ.ย. 63)
บัตรเครดิต KTC

เมื่อมียอดชำระเต็มจำนวนผ่านบัตรเครดิต KTC รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ

ยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนต่อเซลล์สลิป
บัตรเครดิต KTC ประเภทอื่น บัตรเครดิตKTC-SAMITIVEJ HOSPITAL GROUP
10,000 บาทขึ้นไป 100 บาท 150 บาท
50,000 บาทขึ้นไป 800 บาท 1,000 บาท
100,000 บาทขึ้นไป 2,000 บาท 2,200 บาท
150,000 บาทขึ้นไป 3,500 บาท 3,800 บาท

ลงทะเบียน SMS พิมพ์ SMV เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.ktc.co.th/smv โดยท่านจะต้องได้รับข้อความตอบกลับ เพื่อยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการ

เงื่อนไข

  1. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดใช้จ่ายดังกล่าวเข้าบัญชีบัตรฯ ไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯได้ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน
  2. ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. โปรดศึกษาและ/หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktc.co.th หรือโทร 02 123 5000

 

บัตรเครดิต กรุงศรี (บัตรเครดิต กรุงศรี ทุกประเภท, บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม, บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า, บัตรเครดิต Siam Takashimaya เท่านั้น)

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท

ยอดใช้จ่ายตั้งแต่ (บาท/เซลล์สลิป)
รับเครดิตเงินคืน
20,000 บาทขึ้นไป 250 บาท
60,000 บาทขึ้นไป 900 บาท
100,000 บาทขึ้นไป 1,800 บาท

กรุณาลงทะเบียนก่อนทำรายการ

ลงทะเบียนรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวตลอดรายการ พิมพ์ MED (เว้นวรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่ง SMS ไปที่ 081 927 9999 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) รอรับข้อความยืนยันจากระบบ

เงื่อนไข

  • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ หลังจากใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย (กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
  • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาท ต่อบัญชีบัตรบัตรหลัก ตลอดรายการ สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น

 

บัตรเครดิตซิตี้

ต่อที่ 1 รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 10% สำหรับแพคเกจที่ร่วมรายการ ตามที่รพ.กำหนด

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท

เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ / เซลล์สลิป / ท่าน / วัน
รับเครดิตเงินคืน
30,000 บาทขึ้นไป 350 บาท
90,000 บาทขึ้นไป 1,500 บาท
250,000 บาทขึ้นไป
(เฉพาะบัตรฯ ซิตี้ อัลทิมา,ซิตี้ เพรสทีจ,และซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์)
5,200 บาท
400,000 บาทขึ้นไป (เฉพาะบัตรฯ ซิตี้ อัลทิมา) 10,000 บาท

ลงทะเบียนSMS เพียงครั้งเดียว

พิมพ์ HOS (เว้นวรรค) หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย (โดยไม่ต้องเว้นวรรคระหว่างหมายเลข) ส่งมาที่ 4712228 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

เงื่อนไข

  1. จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท / ท่านตลอดรายการ (บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) / รวมรพ.และศูนย์การรักษาที่ร่วมรายการ / ตลอดรายการสำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัลทิมา
  2. จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,200 บาท / ท่านตลอดรายการ (บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) / รวมรพ.และศูนย์การรักษาที่ร่วมรายการ / ตลอดรายการสำหรับบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ และซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์
  3. จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,500 บาท / ท่านตลอดรายการ (บัตรหลักและบัตรเสริมรวมกัน) / รวมรพ.และศูนย์การรักษาที่ร่วมรายการ / ตลอดรายการสำหรับบัตรเครดิตซิตี้ ประเภทอื่นๆ

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

 

เพิ่มเติมจากส่วนนี้