แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมการตรวจเทโลเมียร์ ความลับของการชะลอวัย

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

ร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์เล็กๆ หลายล้านเซลล์มีDNA ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมของมนุษย์ ปลายสุดของโครโมโซมคือ เทโลเมียร์ทำหน้าที่กำหนดอายุขัยของเซลล์

ทุกๆครั้งที่มีการแบ่งตัว เทโลเมียร์จะสั้นลงระบบการทำงานของร่างกายจะเสื่อมลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น


  • โปรแกรมตรวจหาความยาวของเทโลเมียร์(Telomere Length Test Program) ราคา 9,520 บาท


  • โปรแกรมตรวจหาความยาวของเทโลเมียร์และตรวจค้นหาวิตามินต่างๆในร่างกาย(Telomere+Vitamin and Mineral) ราคา 23,750 บาท


 เงื่อนไขบริการ 

  • ราคาแพ็กเกจรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ใช้บริการที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   

  •  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Wellness Center   โทร. 033-038-871

เพิ่มเติมจากส่วนนี้