แชร์ข้อความนี้

หัวใจสุขภาพดี

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

 

รายการตรวจ

หัวใจ 1

หัวใจ 2

หัวใจ 3

1.ตรวจและให้คำปรึกษาโดยแพทย์
2.วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก ดัชนีมวลกาย
3.ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด(CBC)
4.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด(FBS)
5.ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล(Cholesterol)
6.ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์(Triglyceride)
7.ตรวจระดับไขมันดี(HDL-Cholesterol)
8.ตรวจระดับไขมันเลว(LDL-Cholesterol)
9.ตรวจการทำงานของไต(Creatinine)
10.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)
11.ตรวจเอ็กซเรย์ปอด(Chest X-ray)
12.ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการวิ่งสายพาน(EST)
13.ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นเสียง(ECHO)
14.สมุดรายงานผลตรวจ
15.บัตรรับประทานอาหารเช้า

ราคาแพคเกจรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

9,800 .-

6,800 .-

5,600 .-

 

การปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

  • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  • งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

เงื่อนไขบริการ 

  • ใช้บริการที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   

  •  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Welness Center   โทร. 033-038-871

เพิ่มเติมจากส่วนนี้