แชร์ข้อความนี้

สร้างภูมิคุ้มกันและปกป้องลูกน้อย…ด้วยวัคซีน – สมิติเวชศรีราชา

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

กุมารแพทย์แนะนำให้เด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป จนถึง 2 ปี ควรได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อช่วยป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคร้ายที่อาจเป็นอันตรายต่อลูกน้อย ด้วยแพ็กเกจวัคซีนสำหรับเด็ก ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์แล้ว

ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยน หรือคืนแพ็คเกจวัคซีน

ขอสงวนสิทธิ์ราคาแพ็คเกจวัคซีนสำหรับคนไทยเท่านั้น

เพิ่มเติมจากส่วนนี้