แชร์ข้อความนี้

สร้างภูมิคุ้มกันเจ้าตัวน้อย…ด้วย”วัคซีน”

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

 

อายุ

 รายการวัคซีน

SmartKid 1

SmartKid 2

อายุ 1 เดือน

วัคซีนตับอักเสบบี ครั้งที่2

อายุ 2 เดือน

วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ฮิป ครั้งที่1

อายุ 4 เดือน

วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ฮิป ครั้งที่2

อายุ 6 เดือน

วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ฮิปและวัคซีนตับบี ครั้งที่3

อายุ 7-11เดือน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ครั้งที่1(ห่างกัน1เดือน) ครั้งที่2

อายุ 9-12 เดือน

วัคซีนหัด-หัดเยอรมัน คางทูม ครั้งที่1

อายุ 1 ปี

วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่1

อายุ 12-18 เดือน

วัคซีนสุกใส ครั้งที่2

อายุ 18 เดือน

วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน โปลิโอ ฮิป ครั้งที่4

อายุ 19-23 เดือน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ครั้งที่3

อายุ 2 ปี

วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี ครั้งที่2

ราคาแพ็กเกจ

17,900 บาท

17,600 บาท

 

หมายเหตุเมื่อซื้อ  Smart kid Package Vaccine 1 หรือ 2 รับสิทธิ์

 • รับGift Voucher ส่วนลด 200 บาท สำหรับซื้อวัคซีนไวรัสโรต้า
 • รับ 2 สิทธิ์ ซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับผู้ใหญ่ ราคาเข็มละ 980 บาท

รายการวัคซีนเพิ่มเติม


 • วัคซีนไอพีดี(ครอบคลุม 13 สายพันธ์)
  • อายุ 2-6 เดือน (4 เข็ม) ราคา 11,500 บาท
  • อายุ 7-11 เดือน (3เข็ม) ราคา 9,000 บาท
 • วัคซีนเอชพีวี (ครอบคลุม 4 สายพันธ์)
  • อายุ 9-15 ปี (2 เข็ม) ราคา 6,400 บาท
 • วัคซีนโรต้า
  • อายุ 2,4 เดือน(2 ครั้ง) ราคา 2,800 บาท
  • อายุ 2,4,6, เดือน (3 ครั้ง) 3,900 บาท
 • วัคซีนตับอักเสบ เอ
  • อายุ 1 ปีขึ้นไป (2 เข็ม) ราคา 2,900 บาท

เงื่อนไขบริการ 

 • ราคาแพ็กเกจรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ใช้บริการที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   

 •  คลินิกเด็กสุขภาพดี  โทร. 033-038-955 และ 033-038-957

 

เพิ่มเติมจากส่วนนี้