แชร์ข้อความนี้

วัคซีนสำหรับวัยทำงาน

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

รายการวัคซีน

ราคา(บาท)

วัคซีนป้องกันกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์                              

1,100 .-

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ และ บี (ต้องฉีด 3 เข็ม)   เข็มละ                                             

2,100 .-

วัคซีนป้องกันไข้สุกใส(ต้องฉีด2 เข็ม)   เข็มละ                                           

2,000 .-

วัคซีนป้องกันคอบตีบ ไอกรน บาดทะยัก                               

 1,350 .-

วัคซีนป้องกันหัด คางทูม หัดเยอรมัน (MMR)                                                              

1,150 .-

วัคซีนป้องกันปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส(Prevnar-13)        

3,300 .-

วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบ(JE Vaccine)                                                          

1,400 .-

วัคซีนป้องกันไข้กาฬหลังแอ่น(Menactra)                                                                

3,400 .-

 

เงื่อนไขบริการ

    • ราคาแพ็กเกจรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
    • ใช้บริการที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีเท่านั้น
    • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
    • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โทร. 033-038-871

เพิ่มเติมจากส่วนนี้