แชร์ข้อความนี้

วัคซีนสำหรับผู้สูงอายุ

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

รายการวัคซีน

ราคา(บาท)

วัคซีนป้องกันงูสวัด                                                   

6,100 .-

วัคซีนป้องกันกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์                              

1,100 .-

วัคซีนป้องกันปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส(Prevnar-13)        

3,300 .-

วัคซีนป้องกันปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคคัส(Pneumo-23)       

2,300 .-

วัคซีนป้องกันคอบตีบ ไอกรน บาดทะยัก                               

 1,350 .-

 

เงื่อนไขบริการ 

    • ราคาแพ็กเกจรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
    • ใช้บริการที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีเท่านั้น
    • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
    • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โทร. 033-038-871

เพิ่มเติมจากส่วนนี้