แชร์ข้อความนี้

รักษามะเร็งเบาใจ สมิติเวชช่วย 2 ต่อ

ระหว่างวันที่: 1 กันยายน 2562 - 31 ธันวาคม 2563

รักษามะเร็งเบาใจ สมิติเวชช่วย 2 ต่อ

ต่อที่ 1 : มอบส่วนลดยามะเร็ง 15-40%

เฉพาะยารักษาโรคมะเร็งตามที่สมิติเวชกำหนด

 • วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562

สอบถามรายชื่อยากับเจ้าหน้าที่ได้ที่:

 • สมิติเวช สุขุมวิท แผนกอายุรกรรม เคาน์เตอร์ 2 หรือ โทร 02-022-2484
 • สมิติเวช ศรีนครินทร์ แผนกมะเร็งและเคมีบำบัด ชั้น 9 โทร. 02-378-9283

ต่อที่ 2

แบบที่ 1: แบ่งชำระ 0% สูงสุด 6 เดือน

เงื่อนไข

 • การแบ่งชำระต้องมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 50,000 บาท
 • สามารถใช้ในโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ ศรีนครินทร์ เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยในเมืองไทย
 • วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2562

แบบที่ 2: ผ่อนหนักเป็นเบา สูงสุด 72 เดือน

โดยไม่ใช้บัตรเครดิต รู้ผลอนุมัติใน 5 นาที

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่รูปภาพด้านล่าง

เงื่อนไข

 • รู้ผลอนุมัติใน 5 นาที เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
 • การแบ่งชำระต้องมีค่าใช้จ่ายมากกว่า 30,000 บาท
 • สามารถใช้ในโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เท่านั้น
 • วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2562

ติดต่อสมิติเวช

สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้