แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมผ่าตัดรักษาต้อกระจก

ระหว่างวันที่: 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมผ่าตัดรักษาต้อกระจก

โปรแกรมผ่าตัดรักษาต้อกระจก โปรโมชั่น (บาท)
ผ่าตัดรักษาต้อกระจก 1 ข้าง (รวมเลนส์แบบธรรมดา) 49,900
(ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล)

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

ผ่อน 0 %  นาน สูงสุด 6 เดือน

หมายเหตุ

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • โปรแกรมนี้สำหรับโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เท่านั้น
  • สงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ ชั้น 3 โทร. 02-378-9118

 

เพิ่มเติมจากส่วนนี้