แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมเพื่อฟันสวย สุขภาพดี

ระหว่างวันที่: 1 สิงหาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562

พิเศษ  :  สำหรับจองแพคเกจออนไลน์รับส่วนลด เพิ่ม 500 บาทในครั้งแรกที่เข้ารับบริการ


1.รากฟันเทียม  ราคา 59,900  บาท

**ใช้รากเทียม AnyRidge แบ่งชำระ 2 งวด


2.ครอบฟัน/Veneer ด้วยระบบดิจิตอล  ราคา 25,000  บาท


3.จัดฟันแบบใส Invisalign  ราคาเริ่มต้น 80,000  บาท


รับสิทธิ์เพิ่มเติม

  • ต่อที่1 ตรวจฟันด้วยระบบดิจิตอล Oral Camera ฟรี
  • ต่อที่2 ลุ้นรับส่วนลดมูลค่า 500-1,500 บาทสหรับแพคเกจครอบฟัน/Veneer ด้วยระบบดิจิตอล

เงื่อนไข

    • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายาและภาวะแทรกซ้อน
    • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดไว้
    • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศุนย์ทันตกรรมเพื่อความงามและรากฟันเทียม โทร. 033-038-822

เพิ่มเติมจากส่วนนี้