แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมผ่าตัดเลสิกไร้ใบมีด

ระหว่างวันที่: 24 พฤษภาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562

โปรแกรมผ่าตัดเลสิกไร้ใบมีด

(สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ –  31 ตุลาคม  2562)

โปรแกรม ราคา (บาท)
โปรแกรมผ่าตัด โดยวิธีขูดผิวกระจกตา  Photorefractive  keratectomy  (PRK) 38,000
โปรแกรมผ่าตัดเลสิกแบบใบมีด  Microkeratome  LASIK 45,000
โปรแกรมผ่าตัดเลสิกแบบไร้ใบมีด  Femto  LASIK 49,000

 

เงื่อนไข

  • การเข้ารับการรักษาโปรแกรมราคาพิเศษอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น
  • ไม่รวมค่าตรวจประเมินสายตาก่อนการทำเลสิก 1,500 บาท
  • ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล ค่ายากลับบ้านในวันที่ทำเลสิกและค่าตรวจติดตามหลังการทำเลสิก จำนวน 4 ครั้ง
  • เติมเลเซอร์ ฟรี ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังการทำเลสิก
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรมส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  • รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยเท่านั้น
  • โปรแกรมและราคาดังกล่าวสามารถเข้ารับบริการได้ที่ รพ.สมิติเวช ธนบุรี เท่านั้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีี่ ศูนย์จักษุกรรมและเลสิก

โทร. 02-408-0113

หรือ สอบถามข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่
Line@ ได้ที่ ID : @samitivejthonburi


เพิ่มเพื่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม?

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้