แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกและข้อเข่าเทียม สมิติเวชชลบุรี

ระหว่างวันที่: 1 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

ราคาเริ่มต้น 200,000 บาท  (10 รายเท่านั้น)


  • ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม 1 ข้าง


  • ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม 1 ข้าง


เงื่อนไขบริการ

  • ราคาดังกล่าวไม่รวมการตรวก่อนและหลังการผ่าตัด
  • ราคาดังกล่วไม่รวมภาวะแทรกซ้อนและยากลับบ้าน
  • ใช้บริการที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยงแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • ศูนย์ศีลยกรรมกระดูกและข้อ โทร. 033-038-878

เพิ่มเติมจากส่วนนี้