แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมผ่าตัดรักษาต้อกระจก สมิติเวชชลบุรี

ระหว่างวันที่: 1 เมษายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2563

โปรแกรมผ่าตัดรักษาต้อกระจก 1 ข้าง(รวมเลนส์มาตรฐาน)  ราคา   35,000  บาท

เงื่อนไขบริการ

  • ใช้บริการที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยงแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

  • แผนกตาโทร. 033-038-911

เพิ่มเติมจากส่วนนี้