แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมผ่าตัดข้อเข่าเทียม

ระหว่างวันที่: 1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563

โปรแกรมผ่าตัดข้อเข่าเทียม

(สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ -30 มิถุนายน  2563)

 

โปรแกรมการผ่าตัดข้อเข่าเทียม ราคา (บาท)
แพคเกจผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม แบบซีกเดียว (Unicompartmental  knee  arthroplasty)   (พัก ร.พ.  3 คืน) 170,000
แพคเกจผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมทั้งหมด  (Total Knee Replacement)    (พัก ร.พ. 4 คืน)  190,000
แพคเกจผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อสะโพกเทียมทั้งหมด (Total Hip Replacement)  (พัก รพ. 3 คืน)  190,000

*รวมค่าข้อเทียม

 

เงื่อนไข

  • ราคาดังกล่าวรวมห้องพักแบบ Standard เท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องพักฟื้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่ายาที่ใช้ในการผ่าตัด ค่าทีมแพทย์ทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด ตามที่ระบุเท่านั้น
  • ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย
  • โปรแกรมและราคานี้สามารถใช้บริการได้ที่ รพ. สมิติเวช ธนบุรี เท่านั้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ

โทร. 02-408-0103

หรือ สอบถามข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่
Line@ ได้ที่ ID : @samitivejthonburi


เพิ่มเพื่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม?

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้