แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจหาภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ – สมิติเวชศรีนครินทร์

ระหว่างวันที่: 10 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562

ทดสอบการนอนหลับ เพื่อลดความเสี่ยงได้แล้ววันนี้ที่บ้านคุณ

โปรแกรมการตรวจหาความเสี่ยงหยุดหายใจขณะหลับ ที่บ้าน ราคาปกติ [บาท]
ราคาโปรโมชั่น [บาท]
แบบเบื้องต้น Initial Sleep Screening @ Home 7,500 5,900*
แบบละเอียด Sleep Test @ Home (offering similarly detailed analysis as test in hospital) 20,000 14,000*

เงื่อนไข
• * ราคานี้รวมค่าแพทย์ แต่ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่ ศูนย์สมอง และระบบประสาท รพ.สมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร.02-378-9240

ติดต่อสมิติเวช

สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้