แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจหาภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ – สมิติเวชศรีนครินทร์

ระหว่างวันที่: 10 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563

ทดสอบการนอนหลับ เพื่อลดความเสี่ยงได้แล้ววันนี้ที่บ้านคุณ

โปรแกรมการตรวจหาความเสี่ยงหยุดหายใจขณะหลับ ที่บ้าน ราคาปกติ [บาท]
ราคาโปรโมชั่น [บาท]
แบบเบื้องต้น Initial Sleep Screening @ Home 7,500 5,900**
แบบละเอียด Sleep Test @ Home (offering similarly detailed analysis as test in hospital) 20,000 14,000**
โปรแกรมการตรวจหาความเสี่ยงหยุดหายใจขณะหลับ ที่โรงพยาบาล ราคาปกติ [บาท]
ราคาโปรโมชั่น [บาท]
โปรแกรมตรวจหาภาวะหยุดหายใจขณะหลับแบบสมบูรณ์   โดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าตลอดคืนที่โรงพยาบาล   (Comprehensive technician-attended polysomnography) 28,000 18,000*

เงื่อนไข

  • * ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
  • **ราคาดังกล่าว รวมค่าแพทย์ แต่ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
  • ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์เท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สมองและระบบประสาท โทร.02-378-9240
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 

ติดต่อสมิติเวช

สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้