แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจโรคสมองเสื่อม

ระหว่างวันที่: 1 กันยายน 2562 - 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจโรคสมองเสื่อม


โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

โปรแกรม

ราคาปกติ

ราคาโปรโมชั่น (บาท)

โปรแกรมตรวจหาภาวะเสี่ยงของโรคสมองเสื่อม (อัลไซเมอร์) MRI Brain
Alzheimer Screening Program with MRI Scan | รายการตรวจ
30,000 20,000*
โปรแกรมตรวจหาภาวะเสี่ยงของโรคสมองเสื่อม (อัลไซเมอร์) with CT Brain
Alzheimer Screening Program with CT Scan | รายการตรวจ
25,000 18,000*
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ป่วยโรคสมอง และอัลไซเมอร์
Annual Health Checkup for People with Brain Diseases and Alzheimer’s | รายการตรวจ
6,300 3,500*
โปรแกรม ตรวจคัดกรองโรคอัลไซเมอร์จากยีน( 10 วัน)
APOE genotype for Alzheimer’s disease | รายการตรวจ
3,360**
หมายเหตุ:

  • * ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ** ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ แต่ไม่รวมค่าบริการโรงพยาบาล
  • สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563 และหมดเขตการใช้สิทธิ์ 31 มกราคม 2564
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมาย โทร.02-022-2222

เพิ่มเติมจากส่วนนี้