แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจฮอร์โมนเพศหญิง

ระหว่างวันที่: 29 มิถุนายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563


โปรแกรมตรวจฮอร์โมนเพศหญิง


  • ตรวจฮอร์โมน Estradiol(E2)
  • ตรวจฮอร์โมน Follicle Stimulating Hormone(FSH)
  • ตรวจฮอร์โมนจากต่อมไทรอยด์ Thyroid Stimulating hormone (TSH)
  • ตรวจฮอร์โมน Prolactin (PRL)

เงื่อนไขบริการ

  • ราคาแพ็กเกจรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ราคานี้ไม่รวมค่ารักษาอื่นๆนอกแพ็เกจ
  • ใช้บริการที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

    • ศูนย์สุขภาพสตรี โทร. 033-038-924

เพิ่มเติมจากส่วนนี้