แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจสุขภาพปอด

ระหว่างวันที่: 22 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ตรวจหาผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพปอด

โปรแกรม โปรโมชั่น (บาท) ราคาปกติ (บาท)
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพปอด
(Pulmonary  Function test with bronchodilator)
1,100* 1,500
โปรแกรมตรวจสมรรถภาพปอด ร่วมกับ การถ่ายภาพรังสีปอด
(Chest X-rays + Pulmonary  Function test with bronchodilator)
2,000* 2,450
กรณีตรวจพบความผิดปกติของภาพถ่ายรังสีปอด สามารถตรวจเพิ่มเติม โปรโมชั่น (บาท) ราคาปกติ (บาท)
โปรแกรมตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกแบบใช้รังสีต่ำ
( CT Chest Low dose)
4,700* 5,500
โปรแกรมตรวจความเสื่อมเริ่มต้นภายในร่างกาย Life Code Trial 5,000**

หมายเหตุ

  • *ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลฯ แต่ไม่รวมค่ายาและค่าแพทย์
  • **ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลฯ
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่ ศูนย์ระบบทางเดินหายใจ และศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท โทร. 0202222222

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้