แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563
กรุณาเลือกโรงพยาบาลที่สะดวกในการเข้ารับบริการ

สมิติเวช สุขุมวิท | สมิติเวช ศรีนครินทร์

wellness-checkup

ทำไมถึงต้องตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นการประเมินภาวะของสุขภาพ และตรวจร่างกายเพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดโรค ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนเพื่อป้องกันการเกิดโรค ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตัว เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การป้องกันในด้านอื่น ๆ เช่น การรับวัคซีน การตรวจร่างกายหากมีความผิดปกติเกิดขึ้นเราจะสามารถพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เพื่อทำการวางแผนในการรักษา และป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่าง ๆ นอกจากนี้การตรวจสุขภาพประจำปียังเป็นการวางแผนในการป้องกันโรคสำหรับครอบครัวและคนใกล้ชิด

การตรวจร่างกายบอกอะไรคุณได้บ้าง

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ ด้วยโปรแกรมตรวจสุขภาพครบวงจรเพื่อดูอาการเบื้องต้นทางร่างกาย ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน โดยการตรวจ

 • FBS ระดับน้ำตาลในเลือด
 • HbA1c ระดับน้ำตาลสะสมในเลือด

ความเสี่ยงในการเป็นโรคไต โดยการตรวจวัดระดับสารเคมีในเลือด ดูการทำงานของไตและบ่งบอกถึงภาวะไตเสื่อมหรือไตวาย

 • BUN, Creatinine

ความเสี่ยงในการเป็นโรคตับ โดยการตรวจดูความผิดปกติของเอนไซม์ตับ หากค่าสูงกว่าปกติแสดงถึงภาวะเซลล์ตับผิดปกติซึ่งจะบอกถึงโรคต่าง ๆ เช่น โรคตับอักเสบ ตับแข็ง

 • Albumin ตรวจโปรตีนในเลือด
 • Alkaline Phosphatase ตรวจการทำงานของตับ
 • Direct Bilirubin ตรวจการทำงานของตับและทางเดินน้ำดี
 • AST ตรวจการทำงานของตับ
 • ALT ตรวจการทำงานของตับ
 • Total Bilirubin ตรวจการทำงานของตับและทางเดินน้ำดี
 • Total Protein ตรวจโปรตีนในเลือด

ความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยการตรวจร่างกายดูปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ระยะต้น ป้องกันการเกิดเส้นเลือดอุดตัน กล้ามเนื้อหัวใจพิการ หากปล่อยไว้ อาจทำให้เสียชีวิตหรืออัมพาต

 • ABI ตรวจการไหลเวียนเลือดที่ไปเลี้ยงหลอดเลือดส่วนปลาย
 • EKG ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • Exercise Stress Test (EST) ตรวจสมรรถภาพหัวใจโดยการเดินสายพาน
 • HDL – Cholesterol ตรวจไขมันชนิดดี
 • LDL – Cholesterol ตรวจไขมันชนิดไม่ดี
 • Total Cholesterol ตรวจไขมันคลอเรสเตอรอล
 • Triglyceride ตรวจไขมันไตรกลีเซอไรค์

ความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง โดยสามารถตรวจร่างกายได้ตั้งแต่ระยะต้น เพื่อป้องกันการเสียชีวิต เช่น มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม มะเร็งนรีเวช มะเร็งลำไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร

 • AFP ค่าบ่งชี้มะเร็งตับ
 • CEA ค่าบ่งชี้มะเร็งลำไส้
 • PSA ค่าบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
 • ThinPrep Pap smear Test ตรวจมะเร็งปากมดลูก
 • Digital Mammogram (with Ultrasound Breast) ตรวจมะเร็งเต้านม
 • Ultrasound Upper Abdomen ตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนบน
 • Ultrasound Lower Abdomen ตรวจอวัยวะในช่องท้องส่วนล่าง

ความเสี่ยงในการที่ต่อมไทรอยด์ผิดปกติ อาจเป็นเนื้องอก มะเร็งต่อมไทรอยด์ คอพอก

 • TSH, Free T3, Free T4

และความเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายอื่น ๆ ที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต เช่น โรคเกาท์ โรคกระดูกพรุน โรคความดันโลหิตสูง โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ การติดเชื้อ มีจุดหรือก้อนที่ปอด และโรคอื่น ๆ อีกมากมาย

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีทั่วไป

 • โปรดงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8 ชั่วโมง กรณีที่มีการตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI) ต้องงดอาหารและน้ำทุกชนิด
 • เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของท่าน กรุณามาถึงก่อนเวลานัดอย่างน้อย 10 นาที
 • กรุณานำผลการตรวจ รายงานด้านการแพทย์หรือประวัติสุขภาพอื่น ๆ ที่ท่านมีอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์
 • คุณสุภาพสตรีที่ตรวจภายใน ควรมาตรวจหลังหมดประจำเดือน 7 วัน

ในกรณีที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

 • กรุณาสวมเสื้อผ้าที่สบาย และนำรองเท้าสำหรับวิ่งหรือรองเท้ากีฬามาด้วย
 • หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ กรุณาเลือกเฉพาะอาหารว่าง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง หรือมีส่วนผสมของคาเฟอีน หรือแอลกอฮอล์
 • หากท่านอยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลหรือรับประทานยาอยู่ กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ
 • หากท่านมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจติดขัด กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนการตรวจ

การจะได้มาซึ่งสุขภาพที่ดีนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบหลายๆ อย่าง ไม่ใช่แค่เรื่องของการออกกำลังกายหรือการควบคุมอาหารเพียงอย่างเดียว แต่การหมั่นตรวจร่างกายเป็นประจำเพื่อเช็คถึงความแข็งแรงของร่างกายนั้น จะมีส่วนช่วยเป็นอย่างมากที่จะช่วยติดตามสภาพร่างกายของตัวคุณแบบที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และเมื่อหากเกิดความผิดปกติจะได้ทำการรักษาได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้คุณกลับมามีสุขภาพดีได้เหมือนเดิมอีกครั้ง


กรุณาเลือกโรงพยาบาลที่สะดวกในการเข้ารับบริการ

สมิติเวช สุขุมวิท | สมิติเวช ศรีนครินทร์

 

เพิ่มเติมจากส่วนนี้