แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจสุขภาพสำหรับคุณแม่

ระหว่างวันที่: 1 สิงหาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2563

Love Mom Promotion
วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563
สงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

กรุณาเลือกโรงพยาบาลที่สะดวกในการเข้ารับบริการ

สมิติเวช สุขุมวิท | สมิติเวช ศรีนครินทร์

หมายเหตุ

  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
  • สามารถเข้ารับบริการในราคาดังกล่าว ได้เฉพาะ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เท่านั้น
  • แพคเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น หรือส่วนลดอื่นๆได้
  • ราคาดังกล่าว สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2563 เท่านั้น และนำมาใช้บริการได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
  • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้