แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

ระหว่างวันที่: 1 สิงหาคม 2561 - 31 ธันวาคม 2562

เพื่อชีวิตที่ยืนยาวและมีความหมาย เพราะคุณคือคนสำคัญ ด้วยโปรแกรมสำหรับดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

 

Young at heart โปรแกรมตรวจก่อนเกษียณ (อายุ 60-65 ปี) | รายละเอียดเพิ่มเติมราคา 27,000 บาท
(จากปกติ 37,996 บาท)

Silver Package สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีเป็นต้นไป | รายละเอียดเพิ่มเติม
ราคา 13,000 บาท
(จากปกติ 17,341 บาท)

Ultra Silver Package สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีเป็นต้นไป | รายละเอียดเพิ่มเติมราคา 19,000 บาท
(จากปกติ 26,250 บาท)

Small Silver Package อายุ 60 ปีขึ้นไป | รายละเอียดเพิ่มเติมราคา 5,000 บาท
(จากปกติ 8,314 บาท)

หมายเหตุ:

  • ราคาดังกล่าว ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2562
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ เท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ข้อมูลศูนย์บริการ

ศูนย์ชีวายั่งยืน ณ โรงพยาบาล สมิติเวช ศรีนครินทร์
ชั้น 1 เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่ 9.00-16.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-378-9343
หรือติดต่อผ่านช่องทาง E-Mail : Snh.Geriatric@samitivej.co.th

Contact us

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้