แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อนักวิ่ง(บางแสน21และบางแสน42)

ระหว่างวันที่: 5 กันยายน 2562 - 15 ธันวาคม 2562


      รายการตรวจสุขภาพ


 • ตรวจความสมบูรณ์เม็ดเลือด(Complete Blood Count)

 • ตรวจระดับน้ำตาลในกระแสเลือด (Glucose (Fasting))

 • ตรวจระดับไขมันคอลเลสเตอรอล(Cholesterol)

 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)

 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง(ไขมันดี)(HDL-Cholesterol)

 • ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ(ไขมันเลว)(LDL- Cholesterol)

 • ตรวจการทำงานของไต(Creatinine)

 • ตรวจระดับเอนไซม์ตับ(AST/ALT/ALP)

 • ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ(Urine Examination)

 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ(EKG)

 • เอ็กซเรย์ทรวงอก(Chest PA Upright)

 • สมุดรายงานผลการตรวจ

 • บัตรรับประทานอาหารเช้า

ราคา 2,562 บาท


   1.รายตรวจสุขภาพเพิ่มเติมเมื่อซื้อแพคเกจหลัก


 • ตรวจการทำงานหัวใจด้วยคลื่นเสียง(Echo)

ราคา

2,990 .-

 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจ(EST)

ราคา

2,990 .-

 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจ(EST)& ตรวจการทำงานหัวใจด้วยคลื่นเสียง(Echo)

ราคา

5,700 .-

 • ตรวจอัลตราซาวน์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง(Ultrasound Whole Abdomen)

ราคา

2,500 .-


2.โปรแกรมตรวจสุขภาพ(เพิ่มเติม)


 • ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูระดับหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ(CT Calcium Scoring)

ราคา

3,300 .-

 • ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูกบั้นเอวและสะโพก (Bone Dens Lumbar Hip)

ราคา

1,800 .-

 • ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คัดกรองมะเร็งปอด (CT Chest low dose)

ราคา

3,900 .-


การปฏิบัติตนเบื้องต้นในการเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • งดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

เงื่อนไขบริการ 

 • ราคาแพ็กเกจรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ใช้บริการที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับนักวิ่งที่ลงสมัครงานบางแสน21 และบางแสน 42 เท่านั้น(เพียงยื่นหลักฐานการสมัครวิ่งงาน21และบางแสน 42 ปี 2562)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   

  •  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Wellness Center   โทร. 033-038-871

เพิ่มเติมจากส่วนนี้