แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน / ก่อนมีบุตร

ระหว่างวันที่: 9 พฤษภาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

(สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2563)

รายการตรวจ Examination listสุภาพบุรุษ 1สุภาพบุรุษ 2สุภาพสตรี 1สุภาพสตรี 2
Male 1Male 2Female 1Female 2
ตรวจร่างกายพร้อมรับคำปรึกษาโดยสูติ-นรีแพทย์Consultation with Gynaecologist****
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดComplete Blood Count****
ตรวจหมู่เลือด*ABO Group****
ตรวจชนิดของหมู่เลือดRh Group****
ตรวจหาโรคเลือดทางพันธุกรรมHemoglobin Typing -P2****
ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่องAnti-HIV Screening****
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีHepatitis B Antigen****
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบีHepatitis B Antibody****
ตรวจหาเชื้อซิฟิลิสVDRL (RPR)****
ตรวจปัสสาวะUrine Examination****
ตรวจความสมบูรณ์ของเซลล์สืบพันธุ์ฝ่ายชายSemen (Sperm) Analysis*
ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมันRubella IgG**
ตรวจฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรังไข่TSH (Thyroid Stimulating hormone)*
E2 ( Estradiol)*
LH*
FSH*
Prolactin*
สมุดรายงานผลตรวจสุขภาพMedical Report****
 ราคาโปรโมชั่น (บาท)  Promotion Price (Baht)3,5003,9003,9006,300

 

เงื่อนไข

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ในกรณีที่จำเป็นต้องส่งปรึกษาเพิ่มเติม
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :   ศูนย์สุขภาพสตรี

โทร :  02-408-0105 , 02-408-0161

สอบถามข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่
Line@ ได้ที่ ID : @samitivejthonburi


เพิ่มเพื่อน

เพิ่มเติมจากส่วนนี้