แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

ระหว่างวันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

(สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563)

รายการตรวจ Examination list สุภาพบุรุษ 1 สุภาพบุรุษ 2 สุภาพสตรี 1 สุภาพสตรี 2
Male 1 Male 2 Female 1 Female 2
ตรวจร่างกายพร้อมรับคำปรึกษาโดยสูติ-นรีแพทย์ Consultation with Gynaecologist * * * *
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด Complete Blood Count * * * *
ตรวจหมู่เลือด* ABO Group * * * *
ตรวจชนิดของหมู่เลือด Rh Group * * * *
ตรวจหาโรคเลือดทางพันธุกรรม Hemoglobin Typing -P2 * * * *
ตรวจหาภูมิคุ้มกันบกพร่อง Anti-HIV Screening * * * *
ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B Antigen * * * *
ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี Hepatitis B Antibody * * * *
ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส VDRL (RPR) * * * *
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination * * * *
ตรวจความสมบูรณ์ของเซลล์สืบพันธุ์ฝ่ายชาย Semen (Sperm) Analysis *
ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน Rubella IgG * *
ตรวจฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรังไข่ TSH (Thyroid Stimulating hormone) *
E2 ( Estradiol) *
LH *
FSH *
Prolactin *
ราคา (บาท) 3,500 3,900 3,900 6,300

เงื่อนไข

  • ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ในกรณีที่จำเป็นต้องส่งปรึกษาเพิ่มเติม
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงใด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :   ศูนย์สุขภาพสตรี

โทร :  02-408-0105 , 02-438-9000

สอบถามข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่
Line@ ได้ที่ ID : @samitivejthonburi


เพิ่มเพื่อน

เพิ่มเติมจากส่วนนี้