แชร์ข้อความนี้

รู้ทัน ป้องกันความเสี่ยงด้วยการ “ตรวจยีน” – สมิติเวช ศรีนครินทร์

ระหว่างวันที่: 24 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2563

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

โรคบางโรคสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก การตรวจยีนเป็นวิธีการตรวจหาความเสี่ยง เพื่อนำมาวางแผนปรับพฤติกรรม และหาทางป้องกันในอนาคตได้

 

โปรแกรม ราคา (บาท)
โปรแกรมตรวจคัดกรองกลุ่มภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

Precision Sudden Unexplained Cardiac Death Screening | รายการตรวจ

83,000
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม คุณผู้ชาย

Precision Hereditary Cancer Screening (LMGG) Male | รายการตรวจ

83,000
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมคุณผู้หญิง

Precision Hereditary Cancer Screening (LMGG) Female | รายการตรวจ

88,000
โปรแกรมตรวจคัดกรองพาหะโรคทางพันธุกรรรม 630 โรค

Precision Expanded Carrier Screening 630 Disease (LMGG) | รายการตรวจ

67,500
โปรแกรมการถอดรหัสพันธุกรรมทั่วร่างกายทั้งครอบครัว(พ่อแม่ลูก) Advance – Trio

Precision Cento Genome Advance – Trio | รายการตรวจ

450,000
โปรแกรมการถอดรหัสพันธุกรรมทั่วร่างกาย(คนเดี่ยว) Advance – Solo

Precision Cento Genome Advance – Solo | รายการตรวจ

250,000
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมทั้งจีโนม

Precision Cento Cancer Panel by WGS | รายการตรวจ

127,000
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมที่ถ่ายทอดจากพันธุกรรม

Precision BRCA1 and BRCA2 (LMGG) | รายการตรวจ

62,500
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักจากพันธุกรรม

Precision Hereditary Colon Cancer (LMGG) | รายการตรวจ

81,000
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักจากพันธุกรรมคุณผู้หญิง

Precision Hereditary Colon Cancer (LMGG) Female | รายการตรวจ

83,000
โปรแกรม ตรวจคัดกรองโรคอัลไซเมอร์จากยีน( 10 วัน)

APOE genotype for Alzheimer’s disease | รายการตรวจ

3,360
โปรแกรม ตรวจคัดกรองโรคหลอดเลือดหัวใจจากยีน( 10 วัน)

APOE genotype for cardiovascular disease | รายการตรวจ

3,280

หมายเหตุ

  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์เท่านั้น
  • ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายได้ที่

คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร.0-2378-9084-5

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้