แชร์ข้อความนี้

รู้ทัน ป้องกันความเสี่ยงด้วยการ “ตรวจยีน” – สมิติเวช สุขุมวิท

ระหว่างวันที่: 1 พฤศจิกายน 2562 - 31 ธันวาคม 2563

วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

โรคบางโรคสามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก การตรวจยีนเป็นวิธีการตรวจหาความเสี่ยง เพื่อนำมาวางแผนปรับพฤติกรรม และหาทางป้องกันในอนาคตได้

 

โปรแกรม ราคา (บาท)
การตรวจยีนความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์ Precision Alzheimer’s Disease 1 4,500
การตรวจยีนความเสี่ยงโรคอัลไซเมอร์พร้อมการทดสอบความจำ Precision Alzheimer’s Disease 1 6,500
การตรวจยีนหาความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรม 630 ชนิด ก่อนวางแผนมีบุตร Precision Expanded Carrier Screening 630 Disease (LMGG) 67,500
การตรวจการกลายพันธุ์ของยีนต้านมะเร็งเต้านมและรังไข่ พร้อมการตรวจสุขภาพและการตรวจทางสูตินารีเวช Precision BRCA1 and BRCA2 (LMGG) 62,500
การตรวจการกลายพันธุ์ของยีนต้านมะเร็งเต้านมและรังไข่ Precision Breast Cancer BRCA1 & 2 (ATGENE) 138,000
การตรวจยีนความเสี่ยงโรคมะเร็งจากพันธุกรรมที่สำคัญ 50 ยีน ครอบคลุมโรคมะเร็งมากกว่า 30 ชนิด (ชายและหญิง) Precision Cancer Hotspot Mutation Panel 50 genes (ATGENE) 89,000
ตรวจหายีนความเสี่ยงโรคมะเร็ง 31 ยีนที่สำคัญพร้อมการตรวจสุขภาพ (ชายและหญิง) Precision Hereditary Cancer Screening  (LMGG) 83,000 (ชาย) และ 88,000 (หญิง)
การตรวจหายีนความเสี่ยงโรคมะเร็งลำไส้ พร้อมการตรวจสุขภาพ(ชายและหญิง) Precision Hereditary Colon Cancer For Male and Female(LMGG) 81,000 (ชาย) และ 83,000 (หญิง)
การตรวจหายีนความเสี่ยงโรคมะเร็งทางพันธุธรรมเชิงลึกบนยีนทั้งเส้น (ชายและหญิง) สำหรับ 1 ท่าน Precision WGS Cento Cancer Panel  For Male and Female (LMGG) 127,000
การตรวจหายีนความเสี่ยงโรคผิดปกติทางพันธุธรรมเชิงลึกบนยีนทั้งเส้น (ชายและหญิง) สำหรับ 1 ท่าน Precision WGS Cento Genome Advance-Solo For Male and Female(LMGG) 250,000
การตรวจหายีนความเสี่ยงโรคผิดปกติทางพันธุธรรมเชิงลึกบนยีนทั้งเส้น (ชายและหญิง) สำหรับ 3 ท่าน Precision WGS Cento Genome Advance-Trio For Male and Female(LMGG) 450,000
การตรวจหายีนความเสี่ยงโรคผิดปกติทางพันธุธรรมเชิงลึกบนยีนทั้งเส้น พร้อมยีนทางโภชนาการและยา General Whole genome sequencing (WGS) + nutrigenomics (LMGG) 126,750*
การตรวจหายีนความเสี่ยงโรคผิดปกติทางพันธุธรรมเชิงลึกบนยีนทั้งเส้น พร้อมยีนทางโภชนาการ General Whole genome sequencing (WGS) + nutrigenomics + Pharmacogenomics (LMGG) 128,130*
การตรวจหายีนความเสี่ยงโรคผิดปกติทางพันธุธรรมเชิงลึกบนยีนทั้งเส้น พร้อมยีนทางโภชนาการและยา General Whole genome sequencing (WGS) + nutrigenomics + Preconception screening (LMGG) 144,375*
การตรวจหายีนความเสี่ยงโรคผิดปกติทางพันธุธรรมเชิงลึกบนยีนทั้งเส้น พร้อมยีนทางโภชนาการ ยา และยีนสำหรับผู้ที่วางแผนมีบุตร General Whole genome sequencing (WGS) + nutrigenomics + Preconception screening + Pharmacogenomics (LMGG) 153,130*
การตรวจยีนทางโภชนาการ Nutrigenomics (LMGG) 5,950*
การตรวจยีนเพื่อหายาที่เหมาะสมแบบเฉพาะบุคคล พร้อมการตรวจการแพ้ยาชนิดรุนแรง Pharmacogenomic (ATGENE) 45,000
การตรวจยีนเพื่อหายาที่เหมาะสมแบบเฉพาะบุคคล พร้อมการตรวจการแพ้ยาชนิดรุนแรง Pharmacogenomics (LMGG) 16,170*
การตรวจยีนสุขภาพ โภชนาการ และการออกกำลังกาย Circle Fitness and Diet Pro 20,000
การตรวจยีนสุขภาพ โภชนาการ และการออกกำลังกาย Precision Wellness and Fitness (Bangkok gene) 72,000
การตรวจยีนเกี่ยวกับผิวพรรณและการชะลอวัย เพื่อวางแผนดูแลผิวแบบเจาะลึก Derma Fit (Bangkok gene) 48,000
การตรวจหาอายุทางชีวภาพหรือความยาวของปลายสายโครโมโซมเพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง Precision Telomere Testing 10,900
การตรวจยีนความเสี่ยงภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ และการตรวจสุขภาพที่จำเป็นสำหรับชายและหญิง Precision Genetic screening to assess the risk of unexplained sudden cardiac arrest syndrome, alongside key health assessment (for men and women) 83,000
การตรวจยีนความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด Precision Cardio & Metabolic (Bangkok gene) 72,000
การตรวจยีนความเสี่ยงโรคไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม สำหรับชายและหญิง Genetic screening to assess the risk of familial hypercholesterolemia (for men and women) LMGG 68,900*
การตรวจยีนความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 75 ยีน เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจชนิดต่าง ๆ Genetic screening of 75 genes to assess the risk of cardiovascular disease, including hypertension, hypercholesterolemia and other types of heart disease 31,000

หมายเหตุ

  • * ราคานี้เป็นราคาสำหรับคนไทย ยังไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าแปลผลจากแพทย์ด้านพันธุกรรม
  • สงวนสิทธิ์สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยในเมืองไทย
  • รายละเอียดการตรวจยีนสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดได้ที่แผนก Life Center โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท 020-222-749-50
  • วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้