แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม OCTOBER GO PINK ร่วมกับซาบีน่า สมิติเวชชลบุรี

ระหว่างวันที่: 1 ตุลาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2562

 

โปรแกรม

ราคา

(บาท)

*จำนวนคูปองที่ได้รับ

(500 บาท/ใบ)

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการอัลตราซาวน์เต้านม (Ultrasound Breast) *สำหรับสตรีที่อายุน้อยกว่า 35 ปี

2,500

2

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวน์เต้านม (Digital Mammogram with ultrasound Breast)

*สำหรับสตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป

3,500

3

แพ็คคู่ (ราคาเหมา 2 ท่าน)

เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโปรแกรมใดก็ได้

4,500

4

สำหรับลูกค้าที่แสดงใบเสร็จรับเงินจากโรบินสัน (มูลค่า 2,500 บาท ขึ้นไปในบิลเดียว)

รับสิทธิ์

  • โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยการอัลตราซาวน์เต้านม (Ultrasound Breast) หรือ

  • โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวน์เต้านม (Digital Mammogram with ultrasound Breast)

2,200

3,200

2

3

 


เงื่อนไขบริการ

  • ราคาแพ็กเกจรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ใช้บริการที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีเท่านั้น
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

หมายเหตุ *คูปองนี้สามารถนำไปเป็นส่วนลดเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์จากซาบีนา(สินค้าราคาปกติ)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Wellness Center โทร. 033-038-871

เพิ่มเติมจากส่วนนี้