แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

ระหว่างวันที่: 1 มิถุนายน 2562 - 31 สิงหาคม 2562


 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep + PV

1,590 .-


 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + ตรวจหาเชื้อเอชพีวี Thin Prep + HPV

3,000 .-


 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + ตรวจหาเชื้อเอชพีวี + อัลตราซาวน์ภายในสตรี Thin Prep + HPV + TVS

4,000 .-


 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก + อัลตราซาวน์ภายในสตรี Thin Prep + TVS

2,500 .-


 • ตรวจคัดกรองมะเร็งในสตรี

  • มะเร็งปากมดลูก Thin Prep + PV

  • มะเร็งเต้านม Digital Mammogram + Ultrasound breast

  • มะเร็งรังไข่ CA 125

6,000 .-


เงื่อนไขบริการ 

 • ราคาแพ็กเกจรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ใช้บริการที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   

เพิ่มเติมจากส่วนนี้