แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจหาภาวะอัลไซเมอร์ สมิติเวชชลบุรี

ระหว่างวันที่: 5 สิงหาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563


                  รายการตรวจ


 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ด้านประสาทวิทยา (Physical Examination)

 • ตรวจความสมบูรณ์ของเเม็ดเลือด (Complete Blood Count)

 • ตรวจระดับเกลือแร่(Electrolyte)

 • ตรวจการทำงานของไต(Creatinine)

 • ตรวจระดับแคลเซี่ยม(Calcium)

 • ตรวจการทำงานของตับ(Liver function test)

 • ตรวจฮอร์โมนธัยรอยด์(TSH)

 • ตรวจฮอร์โมนธัยรอยด์(Free T4)

 • ตรวจหาเชื้อเอชไอวี(HIV)

 • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส(VDRL)

 • ตรวจระดับวิตามินบี 12(Vitamin B12)

 • ตรวจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(MRI Brain)

เงื่อนไขบริการ

 • ราคาแพ็กเกจรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ไม่รวมค่าฉีดสี
 • ใช้บริการที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • แผนกอายุรกรรมโทร. 033-038-988 ,

เพิ่มเติมจากส่วนนี้