แชร์ข้อความนี้

ตรวจความเสี่ยงเบาหวาน และป้องกันโรคแทรกซ้อน

ระหว่างวันที่: 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

ตรวจความเสี่ยงเบาหวาน

ตรวจความเสี่ยงเบาหวาน และป้องกันโรคแทรกซ้อน
ผู้ป่วยเบาหวาน 1 ใน 2 คนไม่รู้ตัวว่าเป็นเบาหวาน

 

 โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคเบาหวาน [สมิติเวช สุขุมวิท]

 

โปรแกรม ราคาปกติ (บาท) ราคาโปรโมชั่น (บาท)
โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคเบาหวาน (สำหรับ 1 ท่าน) | รายการตรวจ 10,000
5,900*
โปรแกรมตรวจสุขภาพโรคเบาหวาน (สำหรับ 2 ท่าน) | รายการตรวจ 20,000
11,400*
โปรแกรมตรวจสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจพร้อมการวิ่งสายพาน (EST) | รายการตรวจ 12,085 10,000
โปรแกรมตรวจสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจพร้อมการใช้คลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงดูการทำงานของหัวใจ (Echo) | รายการตรวจ 13,185 11,000
โปรแกรมตรวจสุขภาพเกี่ยวกับหัวใจพร้อมการคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับการวิ่งสายพาน (Stress Echo) | รายการตรวจ 14,385 12,000
ตรวจยีนความเสี่ยงภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันโดยไม่ทราบสาเหตุ และการตรวจสุขภาพที่จำเป็นสำหรับชายและหญิง |รายการตรวจ 83,000
ตรวจยีนความเสี่ยงโรคไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม สำหรับชายและหญิง 68,900
ตรวจยีนความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด 75 ยีน เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจชนิดต่างๆ 29,340
ตรวจโรคหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT scan 640 slice) พร้อมการฉีดสี เพื่อหาความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตัน 17,900***
การตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (Coronary artery calcium scoring) ด้วยการใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) ราคา 10,000***

หมายเหตุ :

 • * ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • *** ควรพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสมก่อนการตรวจ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ ค่ายา ค่าบริการทางการแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • การตรวจยีนโรคไขมันในเลือดสูงจากพันธุกรรม และยีนความเสี่ยงโรคหัวใจ 75 ยีน ยังไม่รวมค่าแปลผลจากแพทย์และค่าบริการในโรงพยาบาล
 • ราคาดังกล่าว สามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563
 • สงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 • แผนกอายุรกรรม เคาเตอร์ 3  โทร.0-2022-3113
 • แผนกอายุรกรรม เคาเตอร์ 4  คลินิกสมองและระบบประสาท โทร.0-2022-3114
 • ศูนย์สุขภาพ โทร. 0-2022-2222
 • สถาบันหัวใจโรคหัวใจ   โทร. 0-2022-3312


โปรแกรมตรวจความเสี่ยงเบาหวาน และป้องกันโรคแทรกซ้อน [สมิติเวช ศรีนครินทร์ ]

 

โปรแกรม ราคาปกติ (บาท) ราคาโปรโมชั่น (บาท)
โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรอง เบาหวาน | รายการตรวจ 4,800 3,300*
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง | รายการตรวจ 5,500 3,500*
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ป่วย โรคไตอายุมากกว่า 50 ปี สุภาพบุรุษ | รายการตรวจ 11,000 7,660**
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับผู้ป่วยโรคไตอายุมากกว่า 50 ปี สุภาพสตรี | รายการตรวจ 15,500 9,160**

หมายเหตุ :

 • * ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ** ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ แต่รวมค่าบริการโรงพยาบาล

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และนัดหมายได้ที่

 • แผนกอายุรกรรม โทร.0-2378-9085

ติดต่อสมิติเวช

สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้