แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมตรวจความเสี่ยงอัมพาต – สมิติเวช ธนบุรี

ระหว่างวันที่: 11 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563

 (สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2563)

โปรแกรมตรวจความเสี่ยงอัมพาต

(Stroke Screening with MRI+MRA Brain)

รายการตรวจ
ตรวจร่างกายโดยแพทย์โรคสมองและระบบประสาท (Physical Examination by Neurologist)
ตรวจสัญญาณชีพ (Vital sign, BW, HT)
ตวรจสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI+MRA Brain ไม่ฉีดสี)
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
เอ็กซ์เรย์ปอด (Chest X-ray)
ตรวจไขมันในเลือด (Lipid Profile: Cholesterol, Triglyceride, HDL and LDL)
ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด (HbA1c)
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดแดง (CBC)
ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
ตรวจการทำงานของตับ (AST)
ตรวจปัสสาวะ (Urinalysis)
ราคา 14,999 บาท

 

หมายเหตุ : 

  • ราคาโปรโมชั่นข้างต้นสามารถใช้บริการได้ที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี เท่านั้น
  • นัดหมายล่วงหน้าที่แผนกอายุรกรรม (ระบบประสาทและสมอง) รพ.สมิติเวช ธนบุรี
  • กรุณางดน้ำ-อาหาร ก่อนเข้ารับการตรวจอย่างน้อย 8-10 ชม.
  • การเข้ารับบริการโปรแกรมข้างต้นอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์
  • ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  • ไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง ในกรณีที่จำเป็นต้องส่งปรึกษาเพิ่มเติม
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่เติมได้ที่ : แผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

โทร. 02-408-0101

หรือ สอบถามข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่
Line@ ได้ที่ ID : @samitivejthonburi


เพิ่มเพื่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม?

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้