แชร์ข้อความนี้

บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ถึงบ้าน – สมิติเวช ธนบุรี

ระหว่างวันที่: 3 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563

บริการฉีดวัคซีน (ไข้หวัดใหญ่) ถึงบ้าน

(สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31  ธันวาคม 2563)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม / นัดหมายรับบริการ

เพิ่มเพื่อน

โปรแกรม ราคา(บาท)
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  (1 เข็ม) 1,500
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  (2 เข็ม) 2,250
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  (3 เข็ม) 3,000
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  (4 เข็ม) 3,750
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  (5 เข็ม) 4,500
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์  (6 เข็ม) 5,250

หมายเหตุ : 

  • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการฉีดวัคซีนถึงบ้านแล้ว
  • ต้องแจ้งนัดหมายล่วงหน้าก่อนรับบริการทุกครั้ง
  • ในกรณีที่มีผู้รับบริการมากกว่า 1 คน ผู้รับบริการทุกคนจะต้องอยู่สถานที่เดียวกัน ณ วันรับบริการเท่านั้น
  • บริการดังกล่าว จะต้องจองล่วงหน้า 2 วัน และจะต้องทำการชำระเงินก่อนถึงวันเข้ารับบริการ
  • ราคานี้สามารถใช้บริการได้ที่รพ.สมิติเวช ธนบุรี เท่านั้น

หมายเหตุ : โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา หรือข้อความใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เพิ่มเติมจากส่วนนี้