แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมคู่รักสุขภาพดี

ระหว่างวันที่: 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 31 ธันวาคม 2562

ท่านละ 2,800  บาท

2ท่านขึ้นไปท่านละ 2,500  บาท


               รายการตรวจ


 • ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(HBsAg)

 • ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี(HBsAb)

 • ตรวจการติดเชื้อซิฟิลิส(VDLR;RPR)

 • ตรวจการติดเชื้อเอชไอวี(HIV antibody)

 • ตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะ(Urine Analysis)

 • ตรวจชีพจร ความดันโลหิต น้ำหนัก ส่วนสูง

 • ตรวจสุขภาพและปรึกษาแพทย์


เงื่อนไขบริการ 

 • ราคาแพ็กเกจรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ใช้บริการที่โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรีเท่านั้น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   

 •  ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ Wellness Center   โทร. 033-038-871

เพิ่มเติมจากส่วนนี้