แชร์ข้อความนี้

โปรแกรมผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม (สิทธิข้าราชการและครอบครัว)

ระหว่างวันที่: 12 กันยายน 2562 - 31 มกราคม 2563

โปรแกรมผ่าตัดข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม (สิทธิข้าราชการและครอบครัว)

(สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31  มกราคม  2563)

รายการ ชำระส่วนเกิน จำนวนวันที่นอน รพ.
1. ผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียม ( Total Knee Arthroplasty ) 80,000 4 วัน
2. ผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อสะโพกเทียม  ( Total Hip Arthroplasty ) 80,000 3 วัน
3. ผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกบางส่วน  ( Patial Hip Replacement ) 85,000 3 วัน

 

เงื่อนไข

  • ผู้มีสิทธิรักษาโรงพยาบาลในโครงการคือข้าราชการและครอบครัวตามระเบียบกรมบันชีกลาง
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าข้อเทียม ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าบริการอื่นๆ และโปรแกรมลดการเจ็บแผลหลังผ่าตัด
  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมการตรวจก่อนผ่าตัด และอุปกรณ์ช่วยเดิน
  • สอบรายละเอียดเพิ่มเติมและตรวจสอบสิทธิข้าราชการได้ที่ 0-2438-9000 ต่อ 91235

 

สอบถามข้อมูลเพิ่เติมได้ที่ ศูนย์กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ

โทร. 02-408-0103

หรือ สอบถามข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่
Line@ ได้ที่ ID : @samitivejthonburi


เพิ่มเพื่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม?

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

เพิ่มเติมจากส่วนนี้