ในอดีตการดูแลรักษาคนไข้นั้น เราจะใช้ค่าเฉลี่ยของคนกลุ่มใหญ่เพื่อนำมาเป็นทิศทางในดูแลรักษาคนไข้ โดยการเก็บข้อมูลของเคสจำนวนมาก มาทำการศึกษาทั้งอาการ การรักษาและผลการรักษาที่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่จะได้ผลการรักษาที่ดี แต่จะมีคนไข้บางกลุ่มที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาที่กล่าวมา และจำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

เพราะทุกคนมีความเสี่ยงที่ไม่เหมือนกัน แม้ว่าจะเป็นคนเชื้อชาติเดียวกัน อยู่ประเทศเดียวกัน ก็มีโรคที่ต่างกัน การแพทย์ในวันนี้จึงเปลี่ยนไป มีการนำปัจจัยต่าง ๆ เช่น พันธุกรรม (genes) การใช้ชีวิต (lifestyle) และ สิ่งแวดล้อม (environment) ของคนไข้มาเป็นปัจจัยประกอบเพื่อวินิจฉัย วางแผนการรักษา รวมถึงป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เราเรียกการแพทย์แนวใหม่นี้ว่า “การแพทย์เฉพาะเจาะจง” หรือ “Precision Medicine”

“Precision Medicine” มีอยู่ในการแพทย์ทุกสาขาและกำลังเข้าไปแทนการดูแลรักษาแบบเดิม ซึ่งรพ.สมิติเวช สุขุมวิทเองก็ได้นำการแพทย์ลักษณะนี้ มาดูแลคนไข้ อาทิเช่น

  • สูตินรีเวช – การวางแผนตั้งครรภ์และการป้องกันภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์
  • มะเร็งวิทยา – การรักษามะเร็งแบบตรงจุด
  • การป้องกันดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งบุคคลและครอบครัว

และจะมีเพิ่มเติมในส่วนสาขาการแพทย์อื่นๆ เข้ามาอีกในอนาคตอันใกล้

Precision Medicine วินิจฉัย ป้องกัน รักษา ลึกระดับยีน

การตรวจยีนเพื่อครรภ์ที่มีคุณภาพ
Preconception Gene Testing

ค้นหากว่า 600 ยีนโรคร้ายที่อาจจะหลบซ่อนในพันธุกรรมของพ่อแม่ เพื่อหยุดถ่ายทอดทางพันธุกรรมไปยังลูกได้กว่า 200 โรค โดยเข้ารับการปรึกษาแพทย์สูตินรีเวชเชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมอ่านต่อ

การรักษาโรคมะเร็ง
Targeted Therapy

เลือกยาที่ออกฤทธิ์จัดการกับเซลล์มะเร็งโดยตรงไม่ทำร้ายเซลล์ปกติ ได้ผลดีกับมะเร็งในระยะแพร่กระจาย แทนการใช้ยาเคมีบำบัด ซึ่งช่วยลดผลข้างเคียงได้มาก โดยปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็ง … อ่านต่อ

การป้องกันโรคซ้ำซ้อนในครอบครัว
Oncogenetic Screening

โรคซ้ำซ้อนในครอบครัว อย่างโรคมะเร็ง หรือเสียชีวิตเฉียบพลัน (ไหลตาย) ที่ถ่ายทอดมาทางพันธุกรรม โดยปรึกษาแพทย์เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมเพื่อการวางแผนดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น … อ่านต่อ

Precision Medicine มีผลต่อทิศทางอนาคตการแพทย์อย่างไร ฟังบทสัมภาษณ์คุณหมอผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ นายแพทย์บุญศรี จันทร์รัชชกูล สูตินรีแพทย์เชี่ยวชาญทารกในครรภ์ นายแพทย์ภูชัย พิทักษ์กิจนุกูร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรักษามะเร็ง และ นายแพทย์โอบจุฬ ตราชู ผู้เชี่ยวชาญทางด้านพันธุกรรม การป้องกันเกิดโรคพันธุกรรมซ้ำซ้อนในครอบครัว

 


ประเมินความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง

สอบถามเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 4.03 จาก 5 จำนวนโหวต 33 โหวด