Vaccine@Home Vaccine@Home

Vaccine@Home

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565

Vaccine@Home

ขั้นตอนการรับบริการ

  • โทรนัดหมายล่วงหน้าที่ ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท และ ศูนย์วัคซีน โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ โทร. 02-022-2222
  • หลังจากปรึกษาแพทย์แล้ว ทีมพยาบาลวิชาชีพ จะนัดวันเพื่อเข้าไปฉีดวัคซีนที่บ้าน
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สำหรับอายุ 15 ปีขึ้นไป) ฉีดที่บ้าน start vote
โปรแกรม ราคาโปรโมชั่น
(บาท)
1 คน 1,880
2 คน 2,600
3 คน 3,600
4 คน 4,600
5 คน 5,600
6 คน 6,600
ท่านที่ 7 ขึ้นไป ท่านละ 900 บาท

หมายเหตุ:

กรณีฉีดเสริม สำหรับบ้านที่มีเด็ก อายุ 6 เดือน – 15 ปี  ราคาเข็มละ 990 บาท ร่วมกับกุมารแพทย์ตรวจร่างกาย สำหรับคนแรก 800 บาท  คนต่อไป 500 บาท

  • *ราคานี้รวมค่าแพทย์ให้คำปรึกษาเรื่องการรับวัคซีน  และรวมค่าบริการนอกสถานที่ 1 ครอบครัว / 1 ครั้งแล้ว
  • ในกรณีที่มีผู้รับบริการมากกว่า 1 ท่าน ผู้รับบริการทุกท่านจะต้องอยู่สถานที่เดียวกัน ณ วันรับบริการเท่านั้น
  • ให้บริการเฉพาะ กรุงเทพ เท่านั้น โดยต้องจองล่วงหน้า 1 วัน และจะต้องทำการชำระเงินก่อนถึงวันเข้ารับบริการ
  • หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่กำลังจะเดินทางไปต่างประเทศ ผู้ที่จะปรึกษาฉีดวัคซีนไข้เหลือง ไม่สามารถร่วมโปรโมชั่นนี้ได้
  • สามารถใช้บริการได้ที่รพ.สมิติเวช สุขุมวิท และศรีนครินทร์ เท่านั้น
  • ระยะเวลา ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (สำหรับอายุ 6 เดือน - 15 ปี) ฉีดที่บ้าน start vote
วัคซีนอื่นๆ start vote