วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่ วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่

ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2566

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่

ไข้เลือดออกระบาดสูงสุดในรอบ 5 ปี ป่วยมากกว่าเดิม 3 เท่า
พบผู้ป่วย สัปดาห์ละ 5000+ ราย เสียชีวิตสัปดาห์ละ 1 ราย *

ประสิทธิภาพของวัคซีน**

 • ป้องกันไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์  80.2% 
 • ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล 90.4%

คำแนะนำการรับวัคซีน

 • เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ 4 – 60 ปี  
 • ฉีดได้ทั้งในคนที่เคยและไม่เคยติดเชื้อไข้เลือดออกมาก่อน โดยไม่ต้องทำการตรวจเลือด
 • ไม่มีโรคประจำตัวที่ภูมิต้านทานต่ำ
 • ฉีด 2 เข็ม  ห่างกัน 3 เดือน
โปรแกรม ราคาออนไลน์
(บาท)
ราคาโปรโมชั่น
(บาท)
โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่ (2 เข็ม) | ซื้อวัคซีน 4,200 4,400
6,050

หมายเหตุ:

 1. * ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์ แต่รวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว 
 2. สอบถามเพิ่มเติม และรับบริการได้ที่  ศูนย์วัคซีน 
  • โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
  • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
 3. ระยะเวลา   วันนี้ -31 ธันวาคม 2566 

*ข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2566
**ประสิทธิภาพของวัคซีนอ้างอิงจากผู้ป่วยที่ไม่มีโรคประจำตัวที่ภูมิต้านทานต่ำ
​​​​​​​