แชร์ข้อความนี้

Life Fit ผู้ช่วยวางแผนชีวิต ให้กับสุขภาพของคุณ

HIGHLIGHTS:

  • การตรวจ DNA พันธุกรรม ช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ในอนาคตได้
  • การตรวจ DNA พันธุกรรม นิยมใช้ประกอบการวางแผนโภชนาการ เพื่อลดน้ำหนักในกลุ่มคนที่มีปัญหาโรคอ้วน โรคเบาหวาน  แต่สำหรับคนทั่วไปสามารถนำผลตรวจมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นได้
  • การตรวจ DNA พันธุกรรม สามารถบอกถึงความต้องการด้านโภชนาการ สารอาหารที่ร่างกายต้องการ และการออกกำลังกายที่เหมาะกับแต่ละบุคคลได้อีกด้วย


ปัจจุบันการดูแลรักษาสุขภาพได้มีการนำอาเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยที่แม่นยำและการรักษาที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วมากขึ้นและเทคโนโลยีสามารถช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการของร่างกายได้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้สามารถดูแลตนเองและลดความเสี่ยงในการเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้   ซึ่งการตรวจ DNA หรือ Life Fit นั้นนับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางการแพทย์ที่จะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายแรงต่างๆ ได้  นอกจากนี้ยังสามารถบอกถึงความต้องการด้านโภชนาการ  สารอาหารที่ร่างกายต้องการ และการออกกำลังกายที่เหมาะกับแต่ละบุคคล  ซึ่งสิ่งที่การตรวจ DNA แตกต่างจากการตรวจสุขภาพแบบทั่วไปนั่นคือ การตรวจ DNA เป็นการตรวจเพียงครั้งเดียว เพราะDNA หรือรหัสพันธุกรรมของแต่ละบุคคลจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดชีวิต

การตรวจ Life Fit มีประโยชน์อย่างไร ? 

การตรวจ Life Fit หรือ การตรวจยีนพันธุกรรมจะสามารถบอกได้ถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายของท่าน  นอกจากนี้ยังบอกได้ถึงความเสี่ยงของการเกิดโรค และบอกลักษณะทางพันธุกรรมที่เกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาในการรักษากลุ่มโรคหัวใจได้อีกด้วย  ดังนั้นการตรวจในรูปแบบนี้จะช่วยให้แพทย์สามารถเลือกใช้ยาที่เหมาะสมกับตัวท่านมากที่สุด  ซึ่งนั่นหมายถึงการนำไปสู่ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นกัน  นอกจากนี้การตรวจยีนพันธุกรรมยังช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนการดูแลสุขภาพให้กับคุณได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้คุณมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด

ขั้นตอนการตรวจยีนพันธุกรรม

  • แพทย์จะสอบถามท่านเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของท่าน ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน
  • แพทย์จะทำการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อจากกระพุ้งแก้มด้านในปากของท่าน เพื่อส่งไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อแยก DNA  และการตรวจลักษณะทางพันธุกรรม
  • แพทย์จะเป็นผู้สรุปผลและอธิบายผลตรวจให้ท่านทราบ โดยแพทย์จะให้คำแนะนำสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวัน  เช่น พฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ , โภชนาการที่ดีและเหมาะสม , การออกกำลังกายที่มีประสิทธิภาพ และ ฯลฯ

การตรวจ Life Fit เหมาะกับใคร ?

  • สำหรับบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ นิยมใช้ประกอบการวางแผนโภชนาการ เพื่อการลดน้ำหนัก ในกลุ่มคนที่มีปัญหาโรคอ้วน โรคเบาหวาน เป็นต้น
  • สำหรับคนทั่วไป สามารถใช้ผลตรวจ เพื่อมาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน และสร้างเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นได้ เช่น การเลือกรับประทานอาหาร ปริมาณของการทานอาหารแต่ละชนิด เลือกกิจกรรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม  ระยะเวลาการออกกำลังกายให้เหมาะสม และการกำหนดเวลาในการพักเพื่อฟื้นฟูร่างกายให้เพียงพอ เป็นต้น

ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า  การตรวจ Life Fit หรือ การตรวจยีนพันธุกรรมเป็นทางเลือกหนึ่งที่ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลสุขภาพของคุณแบบองค์รวม และเป็นการบอกว่าร่างกายของแต่ละบุคคลนั้นมีความต้องการอย่างไรบ้าง  ส่วนผลที่ได้รับนั้นก็ย่อมขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวคุณเองมากกว่า ว่าจะลด จะเพิ่ม จะเสริมในส่วนใดเพื่อดูแลสุขภาพของตัวคุณเองเพราะสุดท้ายแล้ว”สุขภาพของคุณ  คุณคือ … ผู้กำหนด”

 

สอบถามข้อมูลโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้ที่
Line@ ได้ที่ ID : @samitivejthonburi

เพิ่มเพื่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างและเราจะตอบกลับมาหาคุณภายใน 48 ชั่วโมง

ให้คะแนนบทความนี้

คะแนน: 4.20 จาก 5 จำนวนโหวต 10 โหวด

ผู้เขียน

สรุป: