แชร์ข้อความนี้

ผู้ช่วยแพทย์ OPD

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป และจบหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ (Nurse Aide) /หรือจบปริญญาตรี สาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้ช่วยแพทย์อย่างน้อย 1 ปี
  • ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม