แชร์ข้อความนี้

ผู้ช่วยพยาบาล (Practical Nurse)

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 27 ปี
  • จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป และจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี (Practical Nurse)
  • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ (เวรเช้า บ่าย ดึก)
  • ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม