แชร์ข้อความนี้

Practical Nurse (IPD)

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป และจบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปี (Practical Nurse)
  • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ (เวรเช้า บ่าย ดึก)
  • ขยัน อดทน มีใจรักงานบริการ
  • มีความสามารถในการทำงานเป็นทีม