แชร์ข้อความนี้

Assistant Radiotechnologist

คุณสมบัติ

  • จบการศึกษา ม.6 ขึ้นไป และผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ (Nurse Aide)
  • หรือจบปริญญาตรี สาขาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
  • ยินดีรับบัณฑิตจบใหม่
  • สามารถอ่านและสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอใช้
  • หากมีประสบการณ์ทำงานเป็นผู้ช่วยนักรังสีเทคนิคมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใจรักงานบริการ ขยัน อดทน และทนต่อแรงกดดันได้ดี