แชร์ข้อความนี้

นักรังสีเทคนิค

คุณสมบัติ

  • เพศชาย หรือเพศหญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี
  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้