แชร์ข้อความนี้

Radiotechnologist

คุณสมบัติ

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีใจรักงานบริการ และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้