แชร์ข้อความนี้

World Prematurity Week Luncheon Symposium

Seminar-World-Prematurity-week

โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท จัดประชุมวิชาการ World Prematurity Week Luncheon Symposium

วิทยากร  Professor Gian Carlo Di Renzo MD, PhD, FRCOG (hon) FACOG (hon), Honorary secretary of FIGO.

บรรยายเรื่อง “Management of Preterm Labor and Birth : The International Guidelines.”

การประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการป้องการและการรักษา เรื่อง ภาวะการตั้งครรภ์ ที่สามารถนำมาใช้ในการดูแลผู้หญิงกลุ่มเสี่ยง

 

ในวันจันทร์  ที่  21 พฤศจิกายน  2559   เวลา 12.00 – 13.00 น.
ณ ห้องประชุมบัญชา ล่ำซำ ชั้น6   โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

สำรองที่นั่ง ได้ที่  020-222-222  ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559
สงวนสิทธิ์เฉพาะสูติ-นรีแพทย์เท่านั้น (ไม่มีค่าใช้จ่าย-พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน)