แชร์ข้อความนี้

สมิติเวชได้รับรางวัล ยอดเยี่ยมด้านการบริการ

Thailandtopaward

ชูหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
Thailand Top Company Awards 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

พณฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล สุดยอดองค์กรธุรกิจ Thailand Top Company Awards 2016 โดย รพ. สมิติเวชได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้กับบริษัทที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมด้านการแพทย์บริการสุขภาพ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นตัวอย่างในการดำเนินธุรกิจจนประสบความสำเร็จ ซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนอันยิ่งใหญ่ ของเศรษฐกิจไทยในภาครวมให้ก้าวไกลอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต โดยมี นพ.ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนรับรางวัล ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ